Finančný príspevok pre poskytovateľov sociálnych služieb sa od budúceho roka zvýši o milióny eur

0

13.6.2024 (SITA.sk) – Poskytovatelia sociálnych služieb dostanú budúci rok vyšší finančný príspevok o takmer 26 miliónov eur. Návrh nariadenia, ktorý predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš, odsúhlasila v stredu vláda.

Peniaze pôjdu zariadeniam sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, zariadeniam krízovej intervencie ako sú nocľahárne, útulky, domovy na polceste, zariadenia núdzového bývania a aj nocľahárňam, ktorých poskytovateľom sociálnej služby je neverejný poskytovateľ.

Výška finančného príspevku

Navrhovaná výška finančného príspevku sa vypočíta každému zariadeniu podľa valorizačného mechanizmu na základe medziročného vývoja minimálnej mzdy a výšky minimálnej mzdy na rok 2024.

Navrhuje sa výška finančného príspevku na mesiac na miesto v zariadení podľa navrhnutého valorizačného mechanizmu pri pobytových službách v zariadeniach ako určeného násobku mesačnej minimálnej mzdy, 750 eur v roku 2024, pri jednotlivých stupňoch odkázanosti,” uvádza sa v dokumente.

Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto pri druhom stupni odkázanosti bude predstavovať sumu 188 eur, pri najvyššom piatom stupni odkázanosti to bude 825 eur.+

Príspevok pri ambulantnej forme sociálnej služby

Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby tvorí dve tretiny z výšky finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej služby v zariadení.

V tomto prípade bude príspevok pri ambulantnej forme sociálnej služby na mesiac a na miesto obsadené najmenej v rozsahu 8 hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa predstavovať sumu 125 eur pri druhom stupni odkázanosti a sumu 550 eur pri najvyššom stupni odkázanosti.

Navrhuje sa aj valorizácia výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie a výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni na mesiac a na miesto na rozpočtový rok, a to konkrétne 0,5 násobku minimálnej mzdy v roku 2024,” píše sa v návrhu nariadenia.

Dostupnosť sociálnych služieb

Je našou povinnosťou, aby sme zabezpečili dostupnosť sociálnych služieb pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc. Vieme, že dopyt po službách dlhodobej starostlivosti sa naďalej zvyšuje, preto naň musíme reagovať. V budúcom roku vyčleníme spolu 262 miliónov eur na podporu poskytovateľov sociálnych služieb. Táto suma pomôže financovať 31 273 miest v zariadeniach podmienených odkázanosťou, z toho 26 259 v pobytových a 5 014 v ambulantných zariadeniach. Okrem toho podporíme 2 042 miest v zariadeniach krízovej intervencie. Zvýšením financovania chceme tiež stabilizovať zamestnancov, ktorí sa denne starajú o tých najzraniteľnejších a vykonávajú fyzicky aj psychicky náročnú prácu,” vysvetlil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.

Nariadenie vlády v budúcom roku zároveň počíta aj s nárastom miest v zariadeniach podmienených odkázanosťou. Pri pobytovej forme sa podľa ministra očakáva zvýšenie o 700 miest, pri ambulantnej forme sociálnej služby o 200 miest. Pôjde aj o novovybudované kapacity, ktoré vzniknú realizáciou z Plánu obnovy a odolnosti.

Viac k témam: Ficova vláda 2023 – 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS), Finančný príspevok, Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR, Plán obnovy a odolnosti, Sociálne služby, Zariadenia sociálnych služieb
Zdroj: SITA.sk – Finančný príspevok pre poskytovateľov sociálnych služieb sa od budúceho roka zvýši o milióny eur © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -