Takmer polovica Slovákov nepociťuje prínos projektov, ktoré sú financované z eurofondov

0

29.5.2024 (SITA.sk) – Takmer polovica občanov Slovenska nepociťuje prínos projektov, ktoré sú financované z eurofondov. Prínos týchto projektov nepociťuje 48 percent opýtaných. Ukázal to prieskum verejnej mienky agentúry Median SK, ktorý predstavilo združenie SK8.

Prieskumom zisťovali, ako obyvatelia samosprávnych krajov v tejto súvislosti vnímajú oblasť regionálneho rozvoja, eurofondov, stredoškolského vzdelávania, sociálnych služieb a cestovného ruchu.

Prieskum realizovali od 30. apríla do 7. mája na vzorke 1006 respondentov.

Prínos projektov

Prieskum odhalil, že prínos takýchto projektov pociťujú najmä mladší obyvatelia do 39 rokov.

Takmer polovica respondentov je z hľadiska vplyvu členstva SR v EÚ názoru, že to má pozitívny vplyv najmä na zlepšovanie životného prostredia či oblasť environmentálnych investícií, čo si myslí 48 percent.

Pozitívny vplyv na ekonomický rast vníma 46 percent opýtaných a zlepšovanie kvality života pozoruje 45 percent respondentov.

Oblasti rozvoja v regiónoch

To, že by sa o rozvoji a problémoch v regiónoch malo rozhodovať na úrovni územnej samosprávy si myslí 84 percent respondentov, pričom za najdôležitejšie oblasti rozvoja z hľadiska investícií označili zdravotnú starostlivosť (63 %), dopravnú infraštruktúru (55 %), životné prostredie (42 %) a školstvo (40 %).

Menej dôležité sú pre občanov výskum, vývoj a inovácie (11 %), priemysel (12 %), kultúra (19 %) a šport (18 %).

Stredoškolské vzdelávanie

So stredoškolským vzdelávaním vyjadrilo spokojnosť 49 percent respondentov, pričom väčšina hodnotí aspekty vzdelávania ako priemerné či podpriemerné.

Ako sa v prieskume spresňuje, najlepšie hodnotené boli úroveň poskytovaných vedomostí, kvalita pedagógov, sociálna rovnosť a inklúzia.

Naopak, ako problém respondenti vnímajú nedostatočné financovanie zo strany štátu, reflektovanie potrieb trhu práce a učené zručnosti. V tejto súvislosti si takmer 60 percent respondentov myslí, že je potrebné vytvoriť koordinovaný systém, previazaný so štátmi EÚ.

Sociálne služby

So sociálnymi službami je 52 percent občanov nespokojných. Spokojnosť vyjadrilo 39 percent, pričom nespokojnosť prevláda vo všetkých krajoch okrem Prešovského kraja.

Ako pozitíva respondenti vnímajú profesionalitu personálu, ich prístup a komunikáciu, naopak, za problematické považujú kapacitu a dostupnosť sociálnych služieb.

Kvalita cestovného ruchu

Občania vyjadrili svoju spokojnosť s kvalitou služieb cestovného ruchu. Spokojných je 59 percent a pozitívne sa vyjadrovali najmä ľudia žijúci vo väčších mestách.

Za dobrú správu pre slovenské regióny SK8 považuje, že 62 percent dopytovaných preferuje dovolenku na Slovensku. Dovolenky v zahraničí preferujú najmä mladší ľudia do 29 rokov.

Viac k témam: Cestovný ruch, Eurofondy, Prieskum, Regionálny rozvoj, Sociálne služby
Zdroj: SITA.sk – Takmer polovica Slovákov nepociťuje prínos projektov, ktoré sú financované z eurofondov © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -