Legislatívu proti násiliu na ženách na Slovensku máme, len ju treba patrične implementovať, tvrdí Miriam Lexmann

0

25.4.2024 (SITA.sk) –
aktualizované 24. apríla, 16:01

Európsky parlament v stredu počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu schválil zákon o boji proti násiliu páchanému na ženách. Podľa slovenskej europoslankyne Miriam Lexmann táto legislatíva „ide v niektorých veciach za rámec, aký by bol nevyhnutný“ a mrzí ju, že to príliš nepomôže situácii na Slovensku.

„Ochrana žien, detí a kohokoľvek pred násilím je určite šľachetný cieľ a musíme pre to urobiť oveľa viac. My sa však opäť vraciame k tomu, že vytvárame legislatívu pre legislatívu. Preto, aby tí, ktorí to predkladajú, mali dobrý pocit, že sa môžu pochváliť urobením nejakého kroku,“ povedala Lexmann dvom novinárom v Štrasburgu vrátane redaktora agentúry SITA.

Legislatíve chýba implementácia

Tvrdí, že na Slovensku už máme legislatívu, ktorá však do dnešného dňa nie je patrične implementovaná.

„Nie je vykonateľná, pretože nemáme dostatočne školených policajtov, prokurátorov, sudcov … pretože žena, keď je vystavená násiliu, nevie, kam sa má obrátiť… nemá vytvorené podmienky, aby mohla odísť od násilníka, keď s ním zdieľa jednu domácnosť, a udať ho. Pretože ten krok môže žena spraviť iba vtedy, keď sa nejakým spôsobom osamostatní,” povedala europoslankyňa.

Domáca úloha pre Slovensko

Podľa Lexmann je práve toto domáca úloha, ktorú si musíme urobiť na Slovensku.

„Nevytvárame také podmienky, aby žena, dieťa alebo hocijaký človek mal v legislatíve, ale aj v takom sociálnom vnímaní, dostatočnú oporu na to, aby sa vedel vysporiadať s násilím a aby spravodlivosti voči násilníkovi bolo učinené zadosť. My musíme vytvoriť také prostredie, aby naša legislatíva bola vymožiteľná a aby obete boli chránené,“ poznamenala Miriam Lexmann.

Ide o prvé pravidlá

Európsky parlament v stredu prijal vôbec prvé pravidlá Európskej únie (EÚ) týkajúce sa boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. Za novú smernicu hlasovalo 522 europoslancov, 27 bolo proti a 72 sa zdržalo.

Nové pravidlá obsahujú požiadavku zaviesť prísnejšie zákony proti kybernetickému násiliu, lepšiu pomoc pre obete a opatrenia na prevenciu znásilnení. Prijatá smernica súčasne zakazuje mrzačenie ženských pohlavných orgánov a nútené manželstvá. Súčasťou smernice bude aj rozšírený zoznam priťažujúcich okolností pre zločiny, na ktoré sa vzťahujú prísnejšie tresty.

Medzi ne patrí napr. trestná činnosť voči verejným činiteľom, novinárom či obhajcom ľudských práv. Zoznam priťažujúcich okolností obsahuje aj zámer potrestať obete na základe ich rodu, sexuálnej orientácie, farby pleti, vierovyznania, sociálneho pôvodu či politického presvedčenia.

Orgány členských štátov EÚ budú mať na základe prijatej legislatívy prísnejšie povinnosti týkajúce sa nahlasovania a zbierania dôkazov o násilí. Taktiež budú musieť dôraznejšie informovať verejnosť o tom, že pohlavný styk bez súhlasu sa považuje za trestný čin. Členské štáty EÚ dostanú tri roky na to, aby sa pripravili na vykonávanie prijatých ustanovení. Informoval o tom tlačový atašé Ján Jakubov.

Krok správnym smerom

Europoslankyňa Monika Beňová (NI) považuje za potrebné, aby sa okrem prijímania novej legislatívy v jednotlivých členských štátoch zaistilo správne fungovanie a uplatňovanie už existujúcich pravidiel.

„Významným problémom v tejto oblasti bola doposiaľ prakticky neexistujúca harmonizácia a súvisiace zosúladenie príslušných právnych predpisov v rámci Európskej únie. Toto aspoň čiastočne rieši práve návrh novej smernice. Obsahuje tiež ustanovenia týkajúce sa zlepšenia prístupu obetí násilia k spravodlivosti a k potrebnej zdravotnej starostlivosti. Spoločné európske pravidlá tak predstavujú krok správnym smerom,” uviedla.

Súčasne by ocenila, keby sa pravidlá v budúcnosti rozšíria a viac zamerajú aj na ďalšie konkrétne oblasti zvyšujúce ochranu potenciálnych obetí násilia, medzi ktoré Beňová zaradila zlepšovanie dostupnosti krízových liniek, online služieb alebo krízového bývania.

Násilie sa nesmie prehliadať

S novou legislatívou súhlasí aj europoslanec Vladimír Bilčík (EPP), ktorý zároveň tvrdí, že násilie páchané na ženách sa nesmie prehliadať ani tolerovať.

Dodal, že nový právny predpis „bude spomínané činy kriminalizovať a zavedie aj bezpečnejšie postupy pri ich oznamovaní. Je to dôležitá správa aj pre ženy na Slovensku, kde sa násilie páchané na nich stále zľahčuje,” doplnil.

Chýba jednotná definícia

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (RE) vyjadrila poľutovanie nad tým, že spomínaná smernica neobsahuje jednotnú definíciu trestného činu znásilnenia na základe súhlasu. Napriek tomu ju však nazvala významným pokrokom v boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu.

„Posilňuje ochranu obetí, prístup k spravodlivosti aj prevenciu. Toto všetko bude pre niektoré členské štáty, najmä tie, ktoré neratifikovali Istanbulský dohovor, obrovským krokom vpred. Je to však len začiatok boja, aby sa všetky prípady násilia náležite riešili. Dlhujeme to všetkým obetiam násilia v celej Európe,” myslí si.

Mihál je sklamaný

Novej smernici vyjadril podporu aj europoslanec Jozef Mihál (RE), ktorý ju nazval veľmi dôležitou pre ochranu žien. Tvrdí však, že je sklamaný, pretože nedefinuje znásilnenie na základe nedostatku súhlasu.

„Hoci smernica obsahuje preventívne opatrenia a zdôrazňuje súhlas v sexuálnych vzťahoch, je možné urobiť viac. Pevne verím, že budem presadzovať, aby sa definície založené na súhlase prijali vo všetkých členských štátoch s cieľom plne riešiť rodovo podmienené násilie a bojovať proti nemu,” odôvodnil.

Obeťami sú aj seniori

Všetky zlepšenia, ktoré pomôžu týraným ženám i obetiam domáceho násilia europoslanec Ivan Štefanec (EPP) víta.

„Obeťami násilia sa častokrát stávajú aj seniori či hendikepovaní ľudia. Ženy čeliace fyzickému násiliu sa nesmú stať obeťami populizmu a odmietania pomoci. V tomto právnom predpise ide výsostne o právomoci v kompetencii európskych inštitúcií, neobsahuje žiadnu rodovú politiku, ale práve naopak, rozširuje trestný čin násilia na ženách v online prostredí, venuje sa téme prevencie či umožňuje medzinárodnú spoluprácu vo veci trestného stíhania páchateľov násilných trestných činov na ženách,” povedal.

Viac k témam: Digitálne platformy, Europoslankyňa, Násilie na ženách, nútené sobáše, plenárne zasadnutie
Zdroj: SITA.sk – Legislatívu proti násiliu na ženách na Slovensku máme, len ju treba patrične implementovať, tvrdí Miriam Lexmann © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -