Slovensko chce byť Ukrajine dobrým susedom a podporiť ju pri vstupe do EÚ, vyhlásil Fico. So Šmyhaľom podpísal cestovnú mapu (video+foto)

0

12.4.2024 (SITA.sk) –
aktualizované 11. apríla, 17:07

Predseda slovenskej vlády Robert Fico (Smer-SD) po spoločnom rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády v Michalovciach ocenil, že počas rokovania učinili viacero významných krokov na prehĺbenie výhodnej a priateľskej spolupráce medzi oboma štátmi.

Spolu so svojím ukrajinským náprotivkom Denysom Šmyhalom podpísali Spoločnú cestovnú mapu SR a Ukrajiny. Ponaučením z dnešného dňa podľa šéfa slovenskej vlády je, že treba dať nabok strach, predsudky a odstrániť byrokratické prekážky.

„A zrazu zistíte, že sa dajú prijímať vážne rozhodnutia,” vyjadril sa. Fico zdôraznil, že SR chce byť Ukrajine dobrým a solidárnym susedom, vo vyjadrení dodal, že chcú, aby sa našlo mierové riešenie, ktoré bude rešpektovať suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny a budú pre ňu férové.

Súčinnosť pri mierových riešeniach

Ukrajinskej vláde ponúkol maximálnu súčinnosť pri hľadaní mierových riešení. Premiér SR, opakovane zdôraznil, že použitie vojenskej sily Ruskom v Ukrajine bolo závažné porušenie medzinárodného práva. Ukrajina podľa neho potrebuje pomoc a potrebuje prejaviť solidaritu.

„Na tú pomoc a solidaritu už môžu byť rôzne názory, rôzne pohľady. My veľmi otvorene s pánom premiérom hovoríme o predovšetkým o spolupráci v oblasti humanitárnej a civilnej, ktorá sa najviac pretavila do cestovnej mapy, ktorú sme spoločne podpísali.”

Zobraziť fotogalériu k článku:
Rokovanie vlády s Ukrajinou v Michalovciach (fotografie)

Fico ponúkol Ukrajine plnohodnotnú podporu pri rokovaniach o vstupe do Európskej únie. „Nie sme krajina, ktorá by chcela klásť prekážky,” obrátil sa na Šmyhaľa a dodal, že Slovensko Ukrajine ponúka pomoc aj pri zdieľaní skúseností z prístupových rokovaní a členstva v EÚ.

„Slovensko želá Ukrajine skoré členstvo v EÚ,” vyjadril sa Fico a zdôraznil, že takéto členstvo je zárukou perspektívy a rozvoja krajiny.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vznikne železničné prepojenie

Dodal, že sa venovali i témam týkajúcim sa zlepšovania života ľudí. Víta, že takéto projekty zahrnuli aj do cestovnej mapy a uviedol, že sa dohodli na vytvorení železničného prepojenia medzi Kyjevom a Košicami.

„Využívame širokorozchodnú železnicu, ktorá ide až na územie Slovenska, až do Hanisky pri Košiciach,” vysvetľoval Fico. Slovenská a ukrajinská vláda rokovala aj o podpore v energetike. Premiéri a ministri napríklad hovorili o budúcnosti v dovoze ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko.

„Ukrajina v tejto otázke veľmi úzko komunikuje s EÚ. Budú na stole riešenia pre všetkých, ktorí sú na plyne závislé,” povedal na tlačovej besede premiér Robert Fico.https://cdnv.sita.sk/sites/34/2024/04/10000000_25136118712698665_6325006893518344608_n.mp4

Ukrajina je vďačná za energetickú pomoc

„Sme vďační za energetickú pomoc. Máme veľa ambicióznych plánov v tejto oblasti. Chceme napríklad zavŕšiť rekonštrukciu elektrického vedenia Mukačevo-Kapušany, vďaka ktorému budeme mať viac príležitosti na dovoz elektriny,” dodal ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ s tým, že vytvorená pracovná skupina bude taktiež pracovať na diverzifikácii jadrového paliva.

Ukrajina je tiež pripravená poskytnúť európskym zákazníkom svoje ropné a plynárenské terminály na mori.

„Chcem zdôrazniť, že Slovensko garantuje prechodné koridory pre vývoz ukrajinských poľnohospodárskych produktov cez územie Slovenska, smerom do krajín, ktoré potrebujú poľnohospodárske produkty z Ukrajiny,” uviedol Fico, dodal ale, že Šmyhaľovi ozrejmil dôležitosť ochrany záujmu slovenských poľnohospodárovo a farmárov.

„A pokiaľ nenájdeme spoločné riešenie, tak bude platiť zákaz, pokiaľ ide o 14 poľnohospodárskych produktov, ktoré dovážame z Ukrajiny,” vraví Fico. Je toho názoru, že v tomto si rozumejú, keďže je prirodzené, že každá vláda si chráni svoje národnoštátne záujmy.

Spolupráca vo vojenskej oblasti

V cestovnej mape je podľa neho obsiahnutý záväzok urobiť všetko pre to, aby sa našlo vzájomne výhodné riešenie. Doplnil, že hovorili aj o spolupráci vo vojenskej oblasti a o ponuke pomoci pri odmínovaní. Dodal, že nejde len o expertízu, ale aj konkrétne odmínovacie stroje, ako aj výcvik a prípravu personálu na odmínovanie.

„Plus, ja to netajím, nikdy sme neklamali, a povedali sme – na komerčnej báze je SR pripravená spolupracovať aj vo vojenskej oblasti. V tomto duchu viedli rokovania minister obrany, podpredseda vlády SR Robert Kaliňák a námestník ministra obrany, ktorý bol na rokovaní prítomný,” povedal Fico. Zdôraznil tiež, že prioritou je mier, a pre ten, ako malá krajina Slovensko urobí, čo sa bude dať.

Človeka treba vidieť v akcii

„Jedna vec je, vieš, pán premiér, čo píšu médiá. Jedna vec je, čo o nás hovoria naši neprajníci. Ale človeka si treba ochytať. Človeka treba chytiť a vidieť ho v akcii. Čo hovorí, ako sa správa, aké má konkrétne výsledky,” myslí si Fico.

Zdôraznil, že on je politikom, ktorý keď podá ruku, tak podaná ruka musí platiť, inak by politiku robiť nemohol. Šmyhalovi sa poďakoval za návštevu Slovenska. Ku koncu naznačil ďalšie stretnutie na mierovom samite vo Švajčiarsku, deklaroval tiež, že Slovensko chce byť čo najväčšmi nápomocné pri hľadaní spravodlivých mierových riešení pre všetkých zainteresovaných.https://cdnv.sita.sk/sites/34/2024/04/10000000_7407773972677606_2303379165961629083_n.mp4

Spolupráca v chemickej aj jadrovej bezpečnosti

V rámci rokovania podpísal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s vedúcim správy ukrajinskej pohraničnej stráže Serhiiom Deinekom dohodu o interakcii a spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a Správou Štátnej hraničnej správy Ukrajiny.

Jej cieľom je posilnenie medzinárodnej a bilaterálnej spolupráce v oblasti chemickej, biologickej, radiačnej a jadrovej bezpečnosti (CBRN). Dohoda konkrétne upravuje spoluprácu v oblasti predchádzania a boja proti nelegálnemu pohybu zbraní hromadného ničenia a zaisťovania nebezpečných materiálov na ukrajinsko-slovenskej hranici.

Súčasťou je tiež výmena informácií a organizovanie seminárov a cvičení v rámci spoločných projektov, ako aj vzájomná pomoc pri zásahoch počas CBRN udalostí a incidentov na spoločnej hranici.

„Téma CBRN hrozieb naberá v poslednom čase na aktuálnosti,” skonštatoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Doplnil, že z tohto dôvodu sú výmena skúseností a rozvoj odborných štandardov a ich zapracúvanie do výkonnej a úradnej činnosti kľúčové pre stabilitu a bezpečnosť ktoréhokoľvek štátu v ktoromkoľvek regióne.https://cdnv.sita.sk/sites/34/2024/04/435515879_25204903555822084_4839888596180025251_n.mp4

Uľahčenie práce pre rodiny diplomatov

Uľahčiť by sa malo vykonávanie zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatických misií či konzulárnych úradov Ukrajiny by sa malo uľahčiť. Vyplýva to z Dohody medzi Vládou Slovenskej republiky a Kabinetom Ministrov Ukrajiny o vykonávaní zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatických misií a konzulárnych úradov, ktorú vo štvrtok podpísali

Okrem to, že by mala na základe reciprocity uľahčiť vykonávanie zárobkovej činnosti týchto príslušníkov, stanovuje i postup pri podávaní žiadosti o umožnenie vykonávania zárobkovej činnosti v Slovenskej republike a na Ukrajine, rovnako aj dôvody zániku oprávnenia na vykonávanie takejto činnosti.

Týka sa to aj detí

Na základe dohody môžu rodinní príslušníci členov diplomatických misií a konzulárnych úradov vykonávať v prijímajúcom štáte zárobkovú činnosť, a to i na základe vnútroštátnych predpisov daného štátu.

Ako rodinní príslušníci sú podľa dohody chápaní manželia či manželky, druhovia alebo družky, taktiež slobodné nezaopatrené deti do 21 rokov, a rovnako aj „slobodné nezaopatrené dieťa mladšie ako 26 rokov, ktoré je zapísané na štúdium na univerzite alebo v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania uznanej prijímajúcim štátom” či „slobodné nezaopatrené dieťa s telesným alebo mentálnym postihnutím, ktoré je schopné vykonávať zárobkovú činnosť”.

Oprávnenie na vykonávanie zárobkovej činnosti zanikne v prípade, ak oprávnený stratí postavenie rodinného príslušníka, skončí sa výkon zárobkovej činnosti či vyslanie osoby, ktorú sprevádza.https://cdnv.sita.sk/sites/34/2024/04/10000000_25511851948413320_921992227412588500_n.mp4

Nepožívajú diplomatické výsady

„Rodinní príslušníci, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť podľa tejto dohody, nepožívajú diplomatické výsady a imunity v súvislosti so všetkými záležitosťami vyplývajúcimi z ich zárobkovej činnosti. Podliehajú daňovému systému, systému sociálneho zabezpečenia a systému zdravotného zabezpečenia v prijímajúcom štáte vo veciach týkajúcich sa zárobkovej činnosti. V prípade rodinného príslušníka, ktorý však požíva imunitu vyňatia z trestnej jurisdikcie podľa medzinárodného práva, sa v súvislosti s trestným konaním týkajúcim sa výkonu zárobkovej činnosti uplatňujú ustanovenia zakladajúce takúto imunitu, pričom vysielajúci štát posúdi každú žiadosť prijímajúceho štátu o zbavenie takejto imunity,” uvádza sa v materiáli.

Podľa slovenskej legislatívy ide o medzinárodnú zmluvu vládnej povahy. Materiál pripomína, že Slovensko má uzavreté obdobné dohody napríklad so Spojenými štátmi americkými, Holandskom, Tureckom, Kanadou, Izraelom, Švajčiarskom, Brazíliou, a tiež Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska či Slovinskom a Srbskom. Gestorom dohody je slovenský rezort diplomacie.

Sláva Ukrajine

Rokovanie vlád sa nezaobišlo aj bez skupiny demonštrantov. Na slovenských ministrov pískali, kričali na nich „Hanba!” a „Fuj!”. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) skupinke protestujúcich zamával. Rovnako učinil i premiér Fico.

Ukrajinským vládnym predstaviteľom i samotnému Šmyhaľovi demonštranti venovali pokrik „Sláva Ukrajine!”. V dave vialo viacero ukrajinských vlajok a niekoľko slovenských, no vyskytla sa i vlajka Európskej únie a Spojených štátov amerických.https://cdnv.sita.sk/sites/34/2024/04/10000000_7393285077387375_8304013196232612580_n.mp4

Viac k témam: Diaľnica D1, Energetika, IT, obnova Ukrajiny, rusko-ukrajinský konflikt, Stavebníctvo, strategické projekty
Zdroj: SITA.sk – Slovensko chce byť Ukrajine dobrým susedom a podporiť ju pri vstupe do EÚ, vyhlásil Fico. So Šmyhaľom podpísal cestovnú mapu (video+foto) © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -