Spotrebiteľov a obchodníkov čakajú veľké zmeny, skončiť by mali manipulácie pri zľavách

0

4.3.2024 (SITA.sk) – Spotrebiteľov ale aj obchodníkov čakajú veľké zmeny. Skončiť by mali manipulácie pri zľavách, zmeny čaká aj označovanie cien tovarov. To všetko prináša návrh nového zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý v parlamente smeruje do druhého čítania.

Modernizácia legislatívy

Má modernizovať našu legislatívu a zosúladiť ju s viacerými smernicami Európskej únie. Dosiahnuť by sa mala aj transpozícia viacerých smerníc týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa, ktoré malo Slovensko prebrať už v rokoch 2021 a 2022.

Ako ďalej upozorňuje advokátska kancelária Ružička and Partners, na mieste je teda príprava na nové povinnosti. V rámci navrhovaného zákona totiž prichádza do nášho právneho poriadku viacero zmien a najmä nových povinností pre predajcov.

Okrem pripravovaných zmien v definíciách príde prijatím novej právnej úpravy aj k viacerým podstatným zmenám, ktoré sa dotknú každodenného fungovania väčšiny spoločností, ktoré prichádzajú do kontaktu so spotrebiteľmi.

„Aj keď finálne znenie nového zákona o ochrane spotrebiteľa ešte nie je známe, je potrebné aby sa predajcovia začali pripravovať na navrhované zmeny už teraz, pretože nemožno očakávať príliš dlhú lehotu medzi vyhlásením v Zbierke zákonov a dátumom účinnosti,” uviedla advokátska kancelária.

Zákon mal platiť od marca

Pôvodne mal nový zákon platiť už od marca tohto roku, účinnosť sa však vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu bude posúvať.

Realitou by v prípade schválenia novej legislatívy malo byť napríklad nové označenie zníženia ceny tovaru a uvádzanie zliav.

V zmysle doterajšej právnej úpravy, ako aj rozhodovacej praxe Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) bolo pri uvádzaní cien tovarov potrebné zohľadniť najmä dve skutočnosti, a to povinnosť uvádzať aktuálnu cenu v čase predaja a zákaz používania nekalej obchodnej praktiky, teda najmä informácie, ktorá by mohla uviesť spotrebiteľa do omylu, napríklad nesprávne uvedená zľava.

Úprava definície „predchádzajúca cena tovaru“

Zákon tak nestanovoval presný proces znižovania ceny tovaru, ohraničoval ho však zákazom používania nekalej obchodnej praktiky. S účinnosťou nového zákona by však malo prísť k zavedeniu konkrétnej úpravy znižovania cien tovarov, teda uvádzaniu zliav na tovaroch.

„Po novom zákon výslovne zakotvuje povinnosť, aby obchodník v každom oznámení o znížení ceny tovaru uviedol aj predchádzajúcu cenu tovaru,” upozorňuje Ružička and Partners.

Na rozdiel od doterajšej úpravy a rozhodovacej praxe SOI nový zákon upravuje, čo je to „predchádzajúca cena tovaru“.

Ňou sa rozumie najnižšia cena, za ktorú obchodník predával alebo poskytoval tovar v období nie kratšom ako 30 dní pred znížením ceny tovaru, alebo od začiatku predaja alebo poskytovania tovaru, ak obchodník predával alebo poskytoval tovar v období kratšom ako 30 dní pred znížením ceny. Zaviesť by sa mala aj povinnosť reflektovať najnižšiu cenu za posledných 30 dní.

Zamedzenie obchodníkom vykonávať machinácie s cenami

Cieľom je zamedziť obchodníkom vykonávať machinácie s cenami, a tým zavádzať spotrebiteľov o sume reálnej zľavy.

„Táto nová úprava platí aj pre prípady, kedy obchodník na krátke obdobie zníži cenu a potom ju opätovne zvýši, teda prípady akcií ako „Black Friday“ a podobne, a to aj vtedy, ak ich je niekoľko za sebou, napríklad Black Friday, Cyber Monday,” pokračuje advokátska kancelária.

Ustanovenie sa vzťahuje na všetky typy predaja, teda povinnosť informovať o najnižšej cene za posledných 30 dní sa vzťahuje rovnako na predaj v online priestore, ako aj v kamenných prevádzkach.

Neuplatňuje na naopak na tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze, nevzťahuje sa ani na rôzne vernostné programy, poukážky a zľavové „kartičky“, či na tzv. „skutočné personalizované znižovanie cien“, ktoré nemajú povahu oznámenia.

Advokátska kancelária Ružička and Partners je jednou z najväčších a najstarších právnických firiem na Slovensku. Na trhu pôsobí už od roku 1992.

Viac k témam: Legislatíva, Návrh zákona, Obchodníci, Ochrana spotrebiteľa, Spotrebitelia, Zľavy
Zdroj: SITA.sk – Spotrebiteľov a obchodníkov čakajú veľké zmeny, skončiť by mali manipulácie pri zľavách © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -