Požiadať o hlasovací preukaz mailom alebo listom je možné do pondelka. Čo všetko musí obsahovať žiadosť?

0

1.3.2024 (SITA.sk) –

Volič môže podľa ministerstva požiadať o vydanie preukazu na prvé i druhé kolo volieb súčasne, pričom táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá. V prípade druhého kola volieb je koniec lehoty na podanie žiadosti mailom alebo listom 14. marca.

Čo musí obsahovať žiadosť

„Obec zašle hlasovací preukaz voličovi najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“,” uviedlo ministerstvo s tým, že v žiadosti je potrebné uviesť údaje ako meno a priezvisko voliča, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. V prípade, že hlasovací preukaz má prevziať iná osoba, je potrebné uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

„Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Prevzatie hlasovacieho preukazu sa potvrdzuje podpisom po preukázaní totožnosti občianskym preukazom,” zdôraznil rezort vnútra.

Ľubovoľná volebná miestnosť

Ministerstvo tiež pripomína, že na základe hlasovacieho preukazu bude môcť volič s trvalým pobytom na Slovensku hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti.

„Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Pri strate alebo odcudzení nie je možné vydať voličovi nový hlasovací preukaz,” zdôraznil rezort. Ako ďalej informoval, osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce, teda najneskôr v piatok 22. marca a pre druhé kolo volieb najneskôr v piatok 5. apríla.

„Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne,” uviedlo ministerstvo,

Pri posledných prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnili v roku 2019, bolo podľa rezortu vnútra vydaných pre prvé kolo volieb 82 855 hlasovacích preukazov a pre druhé kolo volieb 102 586 hlasovacích preukazov. Viac informácií je možné nájsť na webe MV SR: https://www.minv.sk/?p24-info11.

Viac k témam: Hlasovací preukaz, Kandidát na prezidenta Andrej Danko (Prezidentské voľby 2024), Kandidát na prezidenta Igor Matovič (Prezidentské voľby 2024), Kandidát na prezidenta Ivan Korčok (Prezidentské voľby 2024), Kandidát na prezidenta Ján Kubiš (Prezidentské voľby 2024), Kandidát na prezidenta Krisztián Forró (Prezidentské voľby 2024), Kandidát na prezidenta Marian Kotleba (Prezidentské voľby 2024), Kandidát na prezidenta Milan Náhlik (Prezidentské voľby 2024), Kandidát na prezidenta Patrik Dubovský (Prezidentské voľby 2024), Kandidát na prezidenta Peter Pellegrini (Prezidentské voľby 2024), Kandidát na prezidenta Štefan Harabin (Prezidentské voľby 2024)
Zdroj: SITA.sk – Požiadať o hlasovací preukaz mailom alebo listom je možné do pondelka. Čo všetko musí obsahovať žiadosť? © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -