SPŠ Dopravná Trnava – príprava na profesionálne uplatnenie

0

16.2.2024 (SITA.sk) – SPŠ dopravná Trnava www.spsdtt.sk je nadregionálnou školou, ktorá pripravuje absolventov pre oblasť techniky, prevádzky a ekonomiky v doprave a telekomunikáciách v študijných odboroch:

2675 M elektrotechnika – komunikačné a sieťové technológie
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – sieťové technológie a komunikačná bezpečnosť
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – logistika a podnikanie v doprave
3765 M technika a prevádzka dopravy – automobilová technika
3767 M dopravná akadémia – ekonomika a manažment v doprave, zasielateľstvo

Škola je Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu a telekomunikácie, čiže je komplexnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje vzdelávanie v dennom, externom štúdiu i v rekvalifikačných kurzoch dospelých. Okrem maturitného vysvedčenia môžu absolventi získať i odborné certifikáty , ako napríklad z medzinárodnej CISCO akadémie počítačových sietí, z Vyhlášky o elektrotechnickej spôsobilosti, ekonomických softvérov, CAD systémov, či z akreditovanej Jazykovej školy.

Škola je súčasťou projektu Ministerstva dopravy SR Študuj dopravu, v ktorom zamestnávatelia a školy úzko spolupracujú za účelom riešenia problému nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v doprave. Študenti majú možnosť poberať štipendiá: https://spsdtt.edupage.org/a/stipendijny-program

Úspešná spolupráca s univerzitami a udelenie titulu Partnerská stredná škola Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity dokazuje, že škola pripravuje kvalitne absolventov i pre pokračujúce vysokoškolské štúdium.

Škola dosahuje i medzinárodné úspechy. Úspešne angažuje v medzinárodnej súťaži ekologických vozidiel Shell ECO marathon ako jediný stredoškolský tím zo Slovenska i Čiech: https://spsdtt.edupage.org/a/shell-eco-marathon

Informačný servis

Viac k témam: PR, SPŠ dopravná Trnava, Stredná škola
Zdroj: SITA.sk – SPŠ Dopravná Trnava – príprava na profesionálne uplatnenie © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -