dm opäť zvyšuje mzdy

0

16.1.2024 (SITA.sk) – Vlani reagovala dm drogerie markt na vývoj inflácie dvojfázovým navyšovaním miezd k januáru a júnu 2023. Napriek poklesu inflácie v závere roka sa od 1. januára 2024 opäť zvyšuje príjem všetkých spolupracovníkov.

V reakcii na infláciu meranú indexom spotrebiteľských cien za rok 2022, ktorá podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky dosiahla výšku 12,8 %, navyšovala dm v roku 2023 svojim spolupracovníkom mzdy v dvoch vlnách. K 1. 1. 2023 firma celoplošne valorizovala mzdy o 10 %. Zároveň bol do základných miezd rozpustený 14. plat. Ďalšie navýšenie miezd nasledovalo 1. 6. 2023, keď si spolupracovníci v predajniach platovo polepšili v rozmedzí od 12,5 do 18 % v závislosti od pozície.

Platy v dm sa zvyšujú aj od začiatku roka 2024

Operátori a operátorky centrálneho skladu v Senci si prilepšia o 10 %, spolupracovníci centrály a administratívy centrálneho skladu zarobia v priemere o 9 % viac. Najvýraznejšia zmena nastane pri spolupracovníkoch z predajní, kde sa v závislosti od pozície navýšia mzdy o 12,7 až 23 %.

Medziročná valorizácia miezd je štandardnou súčasťou odmeňovania v dm. “Vývoj inflácie sledujeme každoročne a je naším úsilím, aby sme odmeňovaním znížili jej dosah. Prevádzku vnímame ako prvý kontakt so zákazníkom. Tvorí obraz nášho spoločného snaženia sa, ktorý v značnej miere ovplyvňujú svojou prácou práve spolupracovníci v predajniach,” vyjadrila sa Zuzana Vinklerová, prokuristka dm drogerie markt. Viditeľný platový nárast zohľadňuje aj minuloročnú zmenu organizačnej štruktúry, s ktorou súvisí prevzatie nových kompetencií a zodpovedností vedúcich, ako aj celých tímov predajní.

Pilierom odmeňovania v dm sú aj benefity pre spolupracovníkov

“V dm drogerie markt chceme ponúkať atraktívny balík odmeňovania. Ten zahŕňa možnosti osobného rozvoja a vzdelávania, opatrenia na udržanie fyzického a duševného zdravia, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie a mnoho ďalšieho – v neposlednom rade atraktívny príjem v takom rozsahu, aby spolupracovníci v dm mohli zo svojho príjmu dobre žiť,” pokračuje ďalej Vinklerová, zodpovedná za rezort Spolupracovník.

Benefity sú v dm financované zo zdrojov sociálneho fondu, zo zisku spoločnosti a z príspevku spolupracovníkov. Sociálny fond sa v spoločnosti aktuálne využíva predovšetkým na príspevky na stravovanie, ktoré boli od 1. 1. 2024 navýšené zo 6,00 € na 7,80 €.

Z fondu dm naďalej prispieva aj na kartu Multisport aj na firemné športové podujatia, ako je dm lyžovačka a športové hry. K podpore fyzickej kondície a zdravého tela patrí naďalej aj poskytovanie príspevku na rekreáciu v maximálnej možnej výške 275 € všetkým spolupracovníkom bez ohľadu na výšku pracovného úväzku.

Finančné zdravie spolupracovníkom dm približuje vzdelávací program efektívneho hospodárenia s peniazmi, ktorý je jedným z mnohých podnetov na osobný rozvoj. Okrem pravidelných workshopov a vzdelávacích kurzov sa spolupracovníci môžu zapojiť aj do dlhodobejších programov – napríklad do akreditovaného vzdelávacieho programu Drogérista, pre ktorý je dm oficiálnou vzdelávacou inštitúciou, alebo štúdia na Masarykovej univerzite v Brne.

“Veríme, že náročné situácie sa nám všetkým ľahšie zvládajú v prostredí, ktoré je nám oporou a inšpiruje nás k lepšiemu ja. Takéto prostredie budeme v dm aj naďalej vytvárať,” uzatvára Vinklerová.

Informačný servis

Viac k témam: PR, zvyšovanie miezd
Zdroj: SITA.sk – dm opäť zvyšuje mzdy © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -