Predčasné voľby vyjdú Slovensko na takmer 17 miliónov eur, peniaze minú dva úrady

0

22.6.2023 (SITA.sk) – Náklady spojené s uskutočnením septembrových predčasných parlamentných volieb by mali dosiahnuť čiastku 16 835 505 eur. Vyplýva to z prílohy Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb, ktorý v stredu odobrila vláda.

Ministerstvo vnútra, ktoré materiál na zasadnutie kabinetu predložilo, by malo v rámci organizácie volieb minúť 13 686 875 eur a ďalších 3 148 630 eur bude potrebovať Štatistický úrad SR.

Náklady spojené s predčasnými voľbami

„Za kapitolu Ministerstva vnútra SR budú finančné prostriedky použité na zabezpečenie činnosti štátnej komisie a členov odborného a administratívneho útvaru štátnej komisie, 49 okresných volebných komisií, okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou, odhadovaných 6 010 okrskových volebných komisií a odhadovaných 20 okrskových volebných komisií vytvorených pre osobitný okrsok,” uvádza sa v dokumente.

Takisto majú byť financie poskytnuté na tlač a distribúciu hlasovacích lístkov, hlasovacích preukazov, zoznamov voličov, metodických a informačných materiálov, príručiek a ďalších volebných tlačív, obálok, na vybavenie volebných miestností volebnými schránkami, prenosnými volebnými schránkami, zástenami, na spracovanie údajov, tlač a kompletizáciu zásielok pre voľbu poštou, zvýšenú ochranu verejného poriadku a ochranu volebných miestností v deň konania volieb.

Finančné náklady si tiež vyžiadajú náhrady mzdy členom volebných komisií, odmeny členom a zapisovateľom volebných komisií, cestovné náhrady, stravovanie, občerstvenie, prevádzku a nevyhnutné úpravy volebných miestností, elektronické komunikačné spojenie volebných komisií, školenia a ďalšie nevyhnutné výdavky.

Materiálno-technické zabezpečenie

Štatistický úrad SR má financie použiť na krytie výdavkov súvisiacich najmä s materiálno-technickým a technologickým zabezpečením prípravy a spracovania výsledkov volieb vrátane prípravy a realizácie opatrení v oblasti zabezpečenia priestorovej a kybernetickej bezpečnosti a na prípravu opatrení vedúcich k „mitigácii hoaxov spochybňujúcich proces spracovania výsledkov volieb v mediálnom priestore”.

„Finančné prostriedky budú použité taktiež na materiálne zabezpečenie odborných sumarizačných útvarov volebných komisií a osôb vykonávajúcich práce pri organizačnom a technickom zabezpečení prípravy a spracovania výsledkov volieb a na odmeny osôb podieľajúcich sa na príprave a zabezpečení spracovania výsledkov volieb,” konštatuje materiál.

Dokument dodáva, že výdavky spojené s voľbami sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu.

Viac k témam: náklady, Predčasné voľby na Slovensku 2023, Vláda
Zdroj: SITA.sk – Predčasné voľby vyjdú Slovensko na takmer 17 miliónov eur, peniaze minú dva úrady © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -