Potrebujete preniesť dáta z telefónu do telefónu? S týmto riešením je to najjednoduchšie

0

16.12.2022 Služba pre zdieľanie a odosielanie fotografií, videí a súborov priateľom a blízkym funguje na súčasných aj predchádzajúcich modelových radoch zariadení Galaxy po upgrade na Android.

Zdieľanie súborov na zariadeniach Galaxy nebolo nikdy tak jednoduché! Bez nutnosti párovania jednotlivých telefónov či tabletov môžete okamžite zdieľať dokumenty až s piatimi ľuďmi súčasne. Pamätajte však na to, že softvér telefónu a súvisiace aplikácie musia byť aktualizované na najnovšiu verziu. Pri softvéri to znamená prejsť v Nastaveniach do Aktualizácie softvéru, kliknúť a nainštalovať podľa pokynov na displeji. Potom už môžete na aktualizovaných telefónoch využívať nástroj na rýchle zdieľanie Quick Share.

Ako postupovať pri zdieľaní?

Najprv sa uistite, že je pre oba (alebo viac) telefónov zapnutá funkcia Rýchle zdieľanie. Na druhom zariadení otvorte oznamovací panel, potiahnite prstom nadol a kliknutím na Rýchle zdieľanie ho aktivujte. Keď je aktivovaný, bude modrý. Ak sa ikona Rýchle zdieľanie na paneli Rýchle nastavenie nezobrazí, možno ju budete musieť pridať. Následne spustite aplikáciu Galéria a vyberte obrázok. Kliknite na tlačidlo Zdieľať a vyberte zariadenie, do ktorého chcete obrázok preniesť. Prijmite požiadavku na prenos súboru na druhom zariadení. V prípade zdieľania iných typov súborov ich otvorte v konkrétnej aplikácii a postupujte rovnako ako pri obrázkoch.

Ak máte problémy s pripojením k inému zariadeniu, prejdením prsta z hornej časti obrazovky dole otvorte Rýchle nastavenie a následne kliknite a podržte ikonu Quick Share. Kliknutím na prepínač vedľa možnosti “Zobraziť moju polohu ostatným” umožníte zariadeniam v okolí vidieť vaše zariadenia, keď používajú rýchle zdieľanie. Táto možnosť sa zobrazí iba v prípade, ak je povolené rýchle zdieľanie. Pozor, možnosť “Zobraziť moju pozíciu ostatným” je dostupná iba pri vybraných modeloch zariadení Galaxy.

Tipy na používanie rýchleho zdieľania

Ak nemôžete svoje zariadenie nájsť, uistite sa, že ste povolili viditeľnosť telefónu alebo tabletu. Ak chcete toto nastavenie povoliť, prejdite do Nastavenia > Pripojenie > zapnite Viditeľnosť telefónu. Súbory môžete zdieľať až s 5 zariadeniami naraz. Uistite sa ale, že obrazovka druhej osoby je zapnutá. Pri zdieľaní súborov cez mobilnú sieť vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Zariadenia založené na OS Android Q budú túto funkciu rýchleho zdieľania podporovať a dostupné ciele sa môžu líšiť podľa modelu zariadenia. Prijímacie zariadenie musí podporovať Wi-Fi Direct a jeho obrazovka musí byť zapnutá, rovnako ako wi-fi.

Z jedného zariadenia Galaxy je možné naraz zdieľať až 1 GB dát, avšak maximálne 2 GB za deň. Funkcia rýchleho zdieľania je dostupná iba na zariadeniach Galaxy, ktoré podporujú funkciu UWB (Ultra-wideband). Pri aktivácii funkcie Quick Share sa v kontaktoch zariadenia, z ktorého majú byť zdieľané súbory, označia modrým krúžkom tie kontakty, ktorých zariadenia podporujú funkciu UWB a je možné s nimi teda zdieľať dáta týmto spôsobom. Ak vypnete možnosť Zobraziť moju polohu ostatným, značka modrého kruhu sa pri kontakte nezobrazí. Pri zapnutí tejto funkcie umožníte ľuďom v okolí vidieť vašu polohu, keď s vami rýchlo zdieľajú informácie.

Kedy nie je možné aktivovať funkciu rýchleho zdieľania?

Rýchle zdieľanie nie je možné využívať vo chvíli, keď používate funkciu Mobile Hotspot, Wi-Fi Direct alebo Smart view. Odosielajúce zariadenie musí byť Galaxy s operačným systémom Android 10 s podporou Wi-Fi Direct a wi-fi musí byť zapnutá. Chybové okno a prerušenie prenosu súborov môže nastať vo chvíli, keď sa počas prijímania obsahu pomocou funkcie Quick Share pokúsite prenášať obsah do ďalších zariadení alebo z nich prijímať obsah. Počas obojsmerného prenosu nie je možné prenášať alebo prijímať obsah. Chybové hlásenie sa taktiež objaví pri súbežnom využívaní funkcie Smart View.

Ak sa osoba, s ktorou chcete zdieľať, nezobrazuje, uistite sa, že zariadenie druhej osoby má v rýchlom paneli zapnuté Rýchle zdieľanie alebo Viditeľnosť telefónu. Taktiež sa uistite, či je zapnutá obrazovka druhej osoby. Pri zdieľaní súborov cez mobilnú sieť vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Ak problém pretrváva, aktivujte aplikáciu SmartThings a skúste to znova. Majte tiež na pamäti, že funkcia rýchleho zdieľania nepodporuje viacnásobné zdieľanie. Ak predchádzajúca požiadavka na zdieľanie ešte nie je dokončená, ostatné musia počkať.

Ak si chcete užiť plnú funkcionalitu Quick Share, stavte na najnovšie smartfóny Samsung Galaxy Z Flip4 alebo Z Fold4, ktoré si môžete doplniť o inteligentné hodinky Samsung Galaxy Watch5 alebo slúchadlá Galaxy Buds2 Pro.

Informačný servis

Viac k témam: PR, Quick Share, Samsung
Zdroj: Webnoviny.sk – Potrebujete preniesť dáta z telefónu do telefónu? S týmto riešením je to najjednoduchšie © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -