Vláda sa bude zaoberať aplikáciou nástrojov zeleného obstarávania, dôvodom je napĺňanie cieľov environmentálnej politiky

0

1.9.2022 Ministri sa na stredajšom rokovaní vlády plánujú venovať návrhu, ktorý má zaviesť vo verejných obstarávaniach, ktoré sa týkajú výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb, povinnosť aplikovať nástroje zeleného verejného obstarávania.

Výnimky na drobné rekonštrukcie

Výnimkou by mali byť stavebné práce, realizované vo finančnom limite do 30-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty. „Výnimky by sa mali týkať drobných rekonštrukčných prác, ktoré svojim rozsahom a hodnotou nazývame menej významné. Vykonávajú sa zväčša v krátkom časom horizonte, buď kvôli odstráneniu škôd alebo prevencii pred vznikom, vykonanie zeleného verejného obstarávania je v tomto prípade neúčelné,” uviedlo ministerstvo životného prostredia.

Zelené verejné obstarávanie je považované za dôležitý nástroj, ktorý slúži na dosiahnutie cieľov environmentálnej politiky a to, udržateľnosť spotreby v Európe, zmeny klímy či využívanie zdrojov.

Ako uvádza ministerstvo, zelené obstarávanie je tiež strategickým nástrojom na obstaranie tovarov, služieb, ale aj stavebných prác, ktoré budú mať nižší negatívny dopad na životné prostredie.

Využitie kapitálových výdavkov

Okrem toho má vláda v pláne schváliť vydanie súhlasu SR so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rokov kapitoly Kancelárie Národnej rady (NR) SR. Zmena účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2020 sa týka prostriedkov v celkovej hodnote 447 200 eur.

Tieto prostriedky boli v minulom roku viazané v rozpočte kapitoly Kancelárie NR SR. Prvá časť sumy by mala byť použitá na rekonštrukciu objektov Častá.

Ďalšia časť prostriedkov, konkrétne 82 200 eur, na centrálny prepínač do nového datacentra v Zimnej jazdiarni. Zvyšná časť prostriedkov má byť použitá na výmenu zastaraného nábytku v účelovom zariadení Kancelárie NR SR vo výške 65 000 eur.

Prezentácia kultúry

Vláda SR sa v programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020-2024 okrem iného zaviazala, že vytvorí podmienky na zabezpečenie systémovej prezentácie kultúry a umenia v zahraničí ako nástroja k pozitívnej propagácii krajiny, rozvoju diplomacie, cestovného ruchu a hospodárstva.

Ako pilotný projekt nového prístupu vlády k problematike prezentácie kultúry SR v zahraničí zvolili podujatie „Deň kultúry Slovenska v Osle“, ktoré sa uskutoční 14. novembra 2022, o ktorom budú v stredu rokovať ministri na zasadnutí vlády.

„Prezentácia umenia a kultúry Slovenskej republiky v zahraničí je jednou z dlhodobých úloh a priorít Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a štátna prezentácia v Nórskom kráľovstve je pokračovaním týchto aktivít,“ uviedlo ministerstvo kultúry.

Viac k témam: Rekonštrukcia, Zelené verejné obstarávanie
Zdroj: Webnoviny.sk – Vláda sa bude zaoberať aplikáciou nástrojov zeleného obstarávania, dôvodom je napĺňanie cieľov environmentálnej politiky © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -