Poslanci OĽaNO chcú opraviť vážne chyby v konkurznom zákone, podľa Vetráka spôsobujú v praxi problémy

0

30.8.2022 Poslanci Národnej rady SR za hnutie OĽaNO predložili do parlamentu návrh novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorou sa má odstrániť vážna chyba v platnom zákone. V ustanovení zákona, ktoré upravuje prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania, sa totiž zamenil veriteľ za dlžníka.

„V dôsledku tejto nezrovnalosti je výrazne sťažený prístup veriteľov k uplatneniu si svojich nárokov v konkurznom konaní, čo má priamy dopad aj na vymožiteľnosť práva na Slovensku,” uviedli predkladatelia na čele s predsedom ústavnoprávneho výboru Milanom Vetrákom.

Ustanovenie zákona o konkurze a reštrukturalizácii v súčasnosti hovorí o tom, že ak návrh na prihlasovanie pohľadávok podáva zástupca dlžníka, k návrhu musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie dlžníka pri prihlasovaní pohľadávky v konkurze, ktoré musí byť autorizované dlžníkom. Pohľadávku si pritom v konkurznom konaní uplatňuje veriteľ voči dlžníkovi, dlžník má, naopak, záväzok voči veriteľovi.

Zjavná, no nepovšimnutá

Táto chyba podľa poslancov za hnutie OĽaNO vznikla v tomto roku pri schvaľovaní zákona o riešení hroziaceho úpadku, ktorého súčasťou bola aj novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Legislatívny návrh pritom s touto chybou schválila už vláda v decembri minulého roka a v chybnom znení ho doručila do parlamentu.

„Hoci prvé tri vety § 28 ods. 2 zákona o konkurze upravujú postavenie veriteľa v konkurznom konaní, v štvrtej vete je nečakane použitý pojem „dlžník“ a celé ustanovenie tak pôsobí zmätočne,” priznávajú poslanci.

Ide podľa nich o zjavnú nesprávnosť, ktorá zostala v legislatívnom procese nepovšimnutá a upozornili na ňu až adresáti právnej normy, ktorým v praxi spôsobuje vážne problémy pri uplatňovaní si ich pohľadávok.

„Z tohto dôvodu sa štvrtá veta v § 28 ods. 2 zákona o konkurze uvádza na pravú mieru tak, že pojem „dlžník“ sa nahrádza pojmom „veriteľ“,” uviedli.

Obsahová chyba

Dané ustanovenie zákona však neobsahuje len terminologickú chybu, ale aj chybu obsahovú.

„Tá spočíva v povinnosti samotného veriteľa autorizovať svoje splnomocnenie dané jeho zástupcovi (napríklad advokátovi) na prihlásenie pohľadávok v konkurze, pričom bez splnenia tejto povinnosti sa na ním prihlásené pohľadávky v konkurze neprihliada; iným slovami jeho pohľadávka voči dlžníkovi v konkurze sa stane nevymožiteľnou,” priznali poslanci za hnutie OĽaNO.

Viac k témam: chyba v zákone, Dlžníci, Konkurzné konanie, Novela zákona, Novela zákona o konkurze, Veritelia
Zdroj: Webnoviny.sk – Poslanci OĽaNO chcú opraviť vážne chyby v konkurznom zákone, podľa Vetráka spôsobujú v praxi problémy © SITA Všetky práva vyhradené.