Nová mediálna reforma má priniesť väčšiu pluralitu informácií a transparentnosť majetkových vzťahov

0

3.8.2022 Prvým augustom nadobúda účinnosť veľká mediálna reforma, ktorá podľa rezortu kultúry prináša zmeny a vývoj v oblasti šírenia informácií, a to ako prostredníctvom periodickej tlače, tak aj cez elektronické periodiká a spravodajské webové portály. Novela zavedie viacero noviniek.

Povinný zápis do registra

Po novom napríklad bude Ministerstvo kultúry SR (MK SR) viesť evidenciu periodických publikácií, ktorá bude zahŕňať aj elektronické periodické publikácie a spravodajské webové portály, nielen bežnú periodickú tlač.

Vydavateľom periodických publikácií a prevádzkovateľom spravodajských webov tiež pribudne povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, a to počas času vydávania alebo sprístupňovania periodickej publikácie verejnosti. V tlačovej správe to uvádza MK SR.

Druhá časť novely tiež zavádza nové pojmy ako obsahová služba či poskytovatelia obsahových služieb. Tieto pojmy zahŕňajú aj poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie alebo poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí,nielen tradičné subjekty.

Ochrana zdroja či maloletých

Zákon upravuje aj postavenie Rady pre mediálne služby, teda národného regulačného orgánu. Nový mediálny zákon prinesie napríklad aj ochranu zdroja, vyššiu ochranu ľudskej dôstojnosti a ľudskosti i posilnenie ochrany maloletých.

Výraznejšie tiež podporuje vo verejnoprávnom vysielaní národnostné vysielanie pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Zlepšiť by mal aj oblasť plurality informácií a transparentnosti majetkových a personálnych vzťahov.

Okrem toho zavedie do slovenského právneho poriadku pojem komunitné periodiká a upraví aj spoločné pravidlá pre reklamu.

Viac k témam: Médiá, Reforma
Zdroj: Webnoviny.sk – Nová mediálna reforma má priniesť väčšiu pluralitu informácií a transparentnosť majetkových vzťahov © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -