Verejnosť sa môže zapojiť do tvorby zákona o priestupkoch, cieľom je znížiť trestnú sadzbu ale aj zvýšiť pokuty za prehrešky

0

8.7.2022 Ministerstvo vnútra SR pripravuje novelu zákona o priestupkoch, pričom na jej finálnej podobe môže participovať aj verejnosť.

Ako rezort informuje v tlačovej správe, do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov či návrhov v intenciách vecného zamerania je možné zapojiť sa do 19. júla. Predbežná informácia o pripravovanej novele je zverejnená na portáli slov-lex.sk.

Postrehy verejnosti sú vítané

„Ministerstvo vnútra SR má záujem, aby novela zákona o priestupkoch zohľadnila aj prípadné postrehy, návrhy verejnosti, a preto ich uplatnené opodstatnené pripomienky bude odborná komisia zohľadňovať a posudzovať pri tvorbe tejto novely,” uviedol rezort s tým, že samotné medzirezortné pripomienkové konanie k novele má začať v októbri.

Účelom novely má byť podľa ministerstva skvalitnenie činnosti správnych orgánov, ktoré prejednávajú a objasňujú priestupky.

Mimo iného má zadefinovať pojem „páchateľ priestupku”, znížiť hranicu zodpovednosti za priestupok na štrnásty rok veku páchateľa priestupku alebo legislatívne doriešiť problematiku priestupkov páchaných spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov.

Novela zavedie vyššie pokuty

Novela má takisto zaviesť beztrestnosť v podmienkach priestupkového konania pre osoby, ktoré spáchali priestupok z donútenia, zaviesť povinnosť orgánom objasňujúcich priestupky a správnych orgánov, ktoré prejednávajú priestupky na oboznamovanie oznamovateľov priestupkov o vykonaných opatreniach alebo doriešiť možnosti správneho orgánu vyhotoviť z priebehu ústneho pojednávania audiozáznam.

Novela má tiež zabezpečiť navýšenie pokút pri priestupkoch. Táto potreba podľa rezortu vnútra vyvstala zo skutočnosti, že od zavedenia jednotlivých skutkových podstát priestupkov do zákona o priestupkoch nedošlo k úprave výšky pokút.

„Súčasný stav v tejto oblasti nenapĺňa výchovný, represívny a ani prevenčný charakter sankcie,” dodalo ministerstvo vnútra.

Viac k témam: Novela zákona, Pokuta, Priestupok
Zdroj: Webnoviny.sk – Verejnosť sa môže zapojiť do tvorby zákona o priestupkoch, cieľom je znížiť trestnú sadzbu ale aj zvýšiť pokuty za prehrešky © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -