Ministerstvo hospodárstva vlani poskytlo pomoc presahujúcu 330 miliónov eur, najviac šlo na nájomné

0

9.5.2022 Ministerstvo hospodárstva SR poskytlo v minulom roku štátnu pomoc v celkovej výške 332,5 mil. eur. Zo zdrojov Európskej únie to bolo takmer 70 mil. eur. Ako sa ďalej uvádza v Správe o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2021, v porovnaní s rokom 2020 sa štátna pomoc znížila o necelých 66 mil. eur, teda o asi 17 %.

Najväčšia položka na dotácie na nájomné

Podiel štátnej pomoci poskytnutej vlani malým a stredným podnikom tvoril takmer polovicu z celkovej pomoci rezortu hospodárstva. Najväčší podiel štátnej pomoci smeroval do Bratislavského (146 mil. eur), Nitrianskeho (42 mil. eur) a Košického kraja (29 mil. eur).

Najväčšiu položku tvorili v rámci pomoci dotácie na nájomné. „V rámci Schémy štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné boli poskytnuté dotácie na nájomné 16 987 príjemcom v celkovej výške 93,74 mil. eur. Úhrada nájomného predstavuje pre dotknuté podniky relatívne veľkú zaťaž, z uvedeného dôvodu Ministerstvo hospodárstva SR má za to, že poskytnutá pomoc pomohla zachovať kontinuitu hospodárskej činnosti podnikov a zabezpečila, že na trhu zostala dostupná dostatočná likvidita,” konštatuje správa.

Milióny na vyradenie dvoch odstavených elektrární

Viac ako 74 mil. eur išlo na čiastočné financovanie vyradenia dvoch odstavených jadrových elektrární (A1 a V1). Tieto náklady sú čiastočne financované vo forme odvodov prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľmi distribučnej sústavy na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva a sú poukazované do rozpočtu Národného jadrového fondu.

Treťou najväčšou položkou bola kompenzácia časti platby za tarifu za prevádzkovanie systému pre energetiky náročné podniky, ktorá je určená na zníženie nákladov elektroenergeticky náročným podnikom z dôvodu vysokých platieb za cenu elektriny. V tomto prípade štát 117 podnikom vyplatil kompenzácie vo výške 40 mil. eur.

Viac k témam: Štátna pomoc
Zdroj: Webnoviny.sk – Ministerstvo hospodárstva vlani poskytlo pomoc presahujúcu 330 miliónov eur, najviac šlo na nájomné © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -