Administratívna záťaž zamestnávateľov pri dodržiavaní BOZP sa má znížiť, zákaz fajčenia sa podľa novely zákona rozšíri

0

13.1.2022 Od začiatku budúceho roka by sa mala znížiť administratívna záťaž zamestnávateľov pri dodržiavaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Vláda v stredu s pripomienkou schválila návrh novely zákona o BOZP, ktorým sa má zosúladiť lehota pre spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze a upraviť interval odbornej praxe na účely splnenia odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie.

Odbornému zástupcovi zodpovednému za odborné vykonávanie činností sa má umožniť vykonávať činnosti odborného garanta aj pre inú fyzickú alebo právnickú osobu. Legislatívny návrh tiež upravuje povinnosť nahlásenia zmeny údajov o školiteľoch u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, a to do 30 dní.

V záujme zvyšovania kvality a úrovne BOZP sa majú stanoviť jednoznačné podmienky získania oprávnenia na činnosť oprávnenej právnickej osoby. Odborná spôsobilosť bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika sa má zlúčiť. Po novom sa ponechá len jedna odborná spôsobilosť bezpečnostného technika s odbornosťou na úrovni súčasného autorizovaného bezpečnostného technika.

„Cieľom uvedeného návrhu je zabezpečiť jednotnú úroveň odbornosti a zároveň zvýšenie odbornosti osôb, ktoré vykonávajú funkciu bezpečnostného technika,” uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Zákaz fajčenia sa má novelou zákona rozšíriť nielen na pracoviská zamestnávateľa, ale na všetky priestory zamestnávateľa.

Viac k témam: BOZP
Zdroj: Webnoviny.sk – Administratívna záťaž zamestnávateľov pri dodržiavaní BOZP sa má znížiť, zákaz fajčenia sa podľa novely zákona rozšíri © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -