Opatrenia proti koronavírusu na Slovensku sa opäť upravia. Budú sa môcť rodiny stretnúť cez Vianoce? (video)

0

15.12.2021
aktualizované 14. decembra 16:57

Od 17. decembra sa upravia protipandemické opatrenia, pričom zhromažďovanie sa bude umožnené maximálne šiestim ľuďom, prípadne iba členom jednej domácnosti.
Aktualizáciu opatrení schválila vláda
Uvádza sa to v návrhu na aktualizáciu opatrení, ktoré v utorok schválila vláda. Návrh zároveň definuje podmienky zákazu vychádzania. Hlavným dôvodom zmien je obava zo šírenia variantu omikron.
Viac o téme: Koronavírus

„Vláda obmedzuje na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 17. decembra 2021 v čase od 20:00 hod. do 05:00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. januára 2022,” uvádza sa v návrhu.

Výnimky zo zákazu vychádzania

od 20.00 do 5.00 nasledujúceho dňa

Toto obmedzenie by sa nemalo vzťahovať na cestu do a zo zamestnania, avšak týka sa to zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce vykonávať túto prácu z domácnosti. Musia sa tiež preukázať potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Povolenie na pohyb by mali dostať aj osoby zabezpečujúce presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a poskytujúce terénne sociálne služby.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Výnimku z obmedzenia tvorí aj cesta s cieľom obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne, cesta do zdravotníckeho zariadenia s cieľom poskytnutia zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného, a tiež cesta do lekárne.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Povolené budú aj cesty s cieľom starostlivosti o odkázanú blízku osobu alebo príbuzného, prechádzky so psom alebo mačkou do vzdialenosti 500 m od bydliska a pobyt držiteľa poľovného lístka v prírode v súvislosti s plnením opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných. Opatrenie sa nebude týkať ani účasti na bohoslužbe alebo na náboženskom úkone v prípade osôb, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Opatrenia proti koronavírusu na Slovensku
Režim OP (očkovaní, prekonaní) /od 5.00 do 20.00/

všetky obchody
základné služby, starostlivosť o telo
lyžiarske strediská, vleky, lanovky (uzavreté lanovky – max. 25 percent kapacity, vetranie a dezinfekcia)
bohoslužby (max. 30 osôb alebo 25 metrov štvorcových na 1 osobu)
fitnes (max. 6. osôb alebo 25 metrov štvorcových na 1 osobu)
hotely a penzióny

spoločné ubytovanie pre členov spoločnej domácnosti
wellness pre ubytovaných hostí
donáška stravy na izbu
ubytovanie len s negatívnym testom (PCR, antigénový test, samotest v hoteli)

Režim OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní) vo verejnej doprave

IC vlaky, rýchliky, diaľkové autobusové linky

Výnimky zo zákazu vychádzania pre nezaočkovaných /od 5.00 do 20.00/

liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára
esenciálne obchody
prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky
lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku
predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
zásielkový predaj tovarov
predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby
práčovne a čistiarne
čerpacie stanice
pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií
služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta elektronického výberu mýta
taxislužby
advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
zberné dvory
služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania
závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne
obchodné domy (do obchodného domu môžu vstúpiť všetci bez ohľadu na imunitný status. Na ten sa však potom hľadí pri vstupe do jednotlivých prevádzok. Napríklad do lekárne môžu vstúpiť všetci, avšak do predajne šatstva iba v režime OP)
prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu
prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5:00 do 22:00 a môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status)
predajne potravín (vrátane ambulantného predaja)
predajne drogérie
predajne novín a tlačovín
výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií
výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení
prevádzky telekomunikačných operátorov
prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
oprava a servis elektroniky, vecí (vrátane obuvi, odevov, vozidiel, bicyklov a podobne), strojov a iných zariadení
kľúčové služby
obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)
predajne domácich a záhradkárskych potrieb (domáce potreby sú drobný tovar každodenného domáceho použitia, ktorého náhrada v prípade straty alebo poškodenia neznesie odklad).
nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba
prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím
cesta k lekárovi, na očkovanie, testovanie, do lekárne
cesta do práce len s potvrdením od zamestnávateľa
cesta na pracovný pohovor (od 5.00 do 20.00)
cesta na individuálnu duchovnú službu (od 5.00 do 20.00)
prechádza so psom, mačkou do 500 m od domu
cesta do vlastnej nehnuteľnosti a späť
prechádzka do prírody (aj mimo okresu)
cesta do zahraničia a späť

Čo znamená režim OTP (očkovaní/testovaní/prekonaní)
Očkovaní (O)

osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku

Testovaní (T)

negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu
negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu

Prekonaní (P)

osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15. novembra 2021

- Reklama -