Ministerstvá sa dohodli na odstránení škodlivých látok z areálu Chemko Strážske

0

30.9.2021 Rezorty vnútra a životného prostredia sa dohodli na spôsobe odstránenia škodlivých látok z areálu bývalej fabriky Chemko Strážske v Michalovskom okrese.

Ako vyplýva z Informácie o postupe riešenia mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa v lokalite Chemko, a.s.

Strážske a návrhu riešenia mimoriadnej situácie, ktorú odobrila vláda, kontajnery s nebezpečnými látkami z lokalít „Ošipáreň“ a „Prameň“ zložia na pozemku zabezpečenom Ministerstvom životného prostredia SR.
Vyťaženie látok z priestorov
„Záchranné práce budú spočívať najmä vo vyťažení nebezpečných látok z priestorov, kde sa voľne nachádzajú, naložení sudov obsahujúcich nebezpečné látky, ako aj kontaminovanej pôdy a prípadných kovových konštrukcií a ich následnom naložení do kontajnerov certifikovaných na uloženie takéhoto odpadu, prípadne do iných vhodných priestorov,” uvádza sa v dokumente.

Následne sa naplnené kontajnery uložia na pozemok, na ktorý bola uzavretá zmluva o výpožičke. Práce zabezpečia príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí budú otestovaní na prítomnosť PCB látok v krvi a vybavení potrebnými ochrannými prostriedkami.
Zneškodnenie nebezpečného odpadu
Zabezpečenie zneškodnenia a likvidácie nebezpečného odpadu zhromaždeného pri záchranných prácach je podľa dokumentu primárne zodpovednosťou jeho pôvodcu.

V prípade jeho nespôsobilosti splniť svoje povinnosti ďalší postup ako aj spôsob zneškodnenia a likvidácie navrhne minister životného prostredia.

Dokument dodáva, že vo veci zároveň vykonáva úkony odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach v rámci trestného konania vo veci prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi.

Viac k témam: Životné prostredie
Zdroj: Webnoviny.sk – Ministerstvá sa dohodli na odstránení škodlivých látok z areálu Chemko Strážske © SITA Všetky práva vyhradené.