Ministerstvo obrany začalo s procesom zaraďovania vojakov do aktívnych záloh pre budúci rok

0