Nákupy cez internet budú od mája drahšie. Pozrite sa, ako sa tomu vyhnúť

0
Notebook (Autor: SITA)

“Týka sa hlavne fanúšikov rôznych e-shopov, ktorí objednávajú tovar z krajín mimo EÚ, tzv. tretích krajín, najčastejšie Číny, USA a Turecka,” informuje Chríbiková v tlačovej správe. Veľa noviniek podľa colníkov prinesie zmena klasifikácie tovaru. Doteraz boli totiž takéto zásielky definované ako tovar neobchodného charakteru a s tým boli spojené viaceré pozitívne výnimky. Od mája sa však budú tieto zásielky považovať za obchodné.

Rozhodovať bude hodnota zásielky

Nová legislatíva so sebou prináša viac povinností pri predkladaní dokladov, za dodanie hodnotnejšieho tovaru bude treba priplatiť. Pri balíkoch do 150 eur sa postup meniť nebude. Stačí, ak bude balík obsahovať aj korektný doklad o hodnote a tovar nebude podliehať zákazom a obmedzeniam. Colníci buď vymerajú dovozné platby, alebo zásielku pustia s oslobodením od dovozných platieb.

Ak to možné nebude, zásielku pošta uskladní, kým príjemca nepredloží potrebné doklady, vysvetľuje Chríbiková. “V prípade, že niekto dovezie tovar, za ktorý zaplatí dovozné platby a následne tento bude chcieť vrátiť a žiadať o vrátenie platieb, musí pri vývoze podať colné vyhlásenie,” informuje ďalej. 

Na zásielky s hodnotou nad 150 eur bude musieť príjemca podať colné vyhlásenie, na takýto balík sa budú uplatňovať všetky opatrenia súvisiace s uvádzaním výrobkov na trh. “V praxi to znamená, že ak pôjde o tovar, pri ktorom sa k jeho prepusteniu vyjadrujú orgány dohľadu – Slovenská obchodná inšpekcia, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad verejného zdravotníctva, Štátna veterinárna a potravinová správa a pod., colníkom bude musieť byť predložené aj príslušné vyjadrenie takéhoto orgánu,” vysvetľuje v tlačovej správe Chríbiková.

Už len s licenciou

Zmeny sa dotknú aj dovozu zbraní kategórie D, medzi ktoré patria paintbalové, airsoftové zbrane či luky. Doteraz ich bolo možné doviezť aj bez licencie, keďže zo zákona platila výnimka na dovoz výrobkov neobchodného charakteru. No po novom už sa aj na ich dovoz bude vyžadovať licencia. 

Podľa nových pravidiel sa zvýšia aj poštové poplatky zahŕňané do colnej hodnoty balíka, ktorá predstavuje základ pre výpočet cla. Táto hodnota bude vyššia a tým sa zvýšia aj náklady pre príjemcu zásielky.

“Zmien je oveľa viac. Momentálne prebiehajú školenia a rôzne stretnutia odborníkov pracujúcich v colnej oblasti, aby sa od mája nové predpisy správne aplikovali v praxi,” priblížila v tlačovej správe Chríbiková s tým, že všetky aktuálne informácie možno nájsť na stránke https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/clo/dovoz. 

- Reklama -