V Žiline sa to melie. Nepotrebujú ani Slotu. Primátor si to natvrdo rozdáva s poslancami, redaktora označuje za hlúpeho

0
Primátor Žiliny Igor Choma (Autor: SITA)

Spomínané dva pozemky sa nachádzajú buď priamo, alebo v okolí letného areálu MKP Žilina. Na pracovnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili poslanci viac ako trojpätinovou väčšinou zámer výmeny pozemkov v priestoroch letného kúpaliska na plavárni v Žiline. Uznesenie hovorí o zámene dvoch veľkostne identických pozemkov, ktoré mesto Žilina vymení s investorom. Ten má záujem vždy počas zimy inštalovať v areáli plavárne krytú halu na plážový volejbal.

Investorom je Roman Holienčík, predseda volejbalového klubu a aktuálny majiteľ časti pozemkov v priestoroch areálu plavárne. Ide o roh areálu, v ktorom sú vybudované ihriská na plážový volejbal a ďalšiu časť, kde je momentálne nefunkčné minigolfové ihrisko. Uznesenie ráta s výmenou pozemku, hneď vedľa toho investorovho, kde sa nachádzajú plážové volejbalové ihriská, ktorý je v súčasnom vlastníctve mesta za pozemok v rohu plavárne, kde sa nachádza minigolfové ihrisko, ktorý patrí investorovi.

Primátor Žiliny Igor Choma však využil právo veta a nepodpísal schválené uznesenie týkajúce sa výmeny pozemkov na plavárni. „Vedenie mesta sa nebráni tomu, aby na území mesta vyrástla ďalšia hala na športovanie. Primátor mesta Žilina Igor Choma ponúkol investorovi iný pozemok na umiestnenie haly, pretože mesto nesúhlasí s tým, aby sa donekonečna ukrajovalo z pozemkov Mestskej krytej plavárne v Žiline, čo sa, žiaľ, stávalo v minulosti,“ argumentoval magistrát. Primátor aj pre tieto dôvody využil právo veta a uznesenie nepodpísal. Choma ďalej uvádza viaceré body, prečo tak urobil. Okrem toho, že sa nedá donekonečna  odkrajovať z areálu plavárne, má aj tieto argumenty: „Nafukovacia hala v areáli plavárne je architektonicky nevhodná. Niektorí mestskí poslanci odmietli najskôr zrealizovať štúdiu využiteľnosti územia a až potom pristúpiť k zámenám pozemkov (čo pri iných investičných akciách v meste vyžadujú – dvojaký meter). Niektorí mestskí poslanci odmietli aj vecné bremeno na špecifické využitie pozemku – športovisko. Sú určité informácie, že pozemok bude časom využitý na iný účel. Navyše nafukovacia hala bude tieniť na ostatné plochy,“ argumentuje Choma. Primátor ešte tvrdí, že mesto ponúka investorovi iný pozemok na výstavbu nafukovacej haly, čo ten odmietol. Primátor dokonca pridal aj takéto obvinenie: „Investor loboval pri niektorých mestských poslancoch a ponúkal im rôzne benefity, ak budú hlasovať za výmenu pozemkov. V roku 2001 žiadal investor o odpredaj pozemku na plavárni, ktorý mu bol schválený. V žiadosti uviedol, že je to za účelom vybudovania zázemia, ako sú tribúny, šatne, sprchy. Do dnešného dňa to z jeho strany nebolo splnené. Preto nie je záruka, že naplní aj teraz deklarované náležitosti. Z toho vyplýva, že ide o nezodpovedného investora!“ vyhlasuje primátor.

Posledný bod zrejme najviac poukazuje na dôvod neochoty primátora podpísať uznesenie schválené poslancami. Mesto Žilina ďalej vytvorilo petíciu na vyjadrenie nesúhlasu občanov k tejto zámene, ktorú v krátkom čase podpísalo 700 občanov.

Obvinenia odmietajú

No skutočné divadlo vedené opäť „vodcom“ koalície MZ v Žiline, poslancom Martinom Kapitulíkom nastalo, keď zvolal tlačovú konferenciu spolu s nezávislým poslancom Maňákom či úspešnými volejbalistkami Dominikou Nestarcovou a Natáliou Dubovcovou. Posledné menované podporili myšlienku športovej haly. Taktiež proti je aj nezávislý poslanec Ľubomír Bechný. Všetci traja tvrdia, aký prínos by mala pre šport v meste táto zámena pozemkov a pán poslanec Bechný odmieta, že by ho niekto ovplyvňoval, alebo ponúkal nejaké benefity.

Vedenie mesto ešte dodáva: „Ďalej mesto nesúhlasí s názorom, že ide o prebytočný majetok, čiže pozemok, ktorý sa dlhodobo nevyužíva. V letných mesiacoch verejnosť využíva vo veľkej miere možnosti vonkajších bazénov, uvedený pozemok je využívaný najmä staršími ľuďmi a rodičmi s malými deťmi, pretože sú tam stromy a pokojnejšie prostredie. Prebytočným majetkom je v zmysle článku 3 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina majetok mesta, ktorý mesto prostredníctvom svojich orgánov a správcov trvale nepoužíva na plnenie svojich úloh. O takýto prípad však evidentne nejde. Do pozornosti treba dať aj fakt, že v zmysle platného Územného plánu mesta Žilina, ktorý schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline, je potrebné rešpektovať nedotknuteľnosť mestskej plavárne a jej areálu a tenisových kurtov.“

Ďalej nasledovalo Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na ktorom sa o jeden hlas nepodarilo zlomiť primátorovo veto. Poslanec Martin Kapitulík na svojom profile na Facebooku napísal ako žilinský šport prehral svoju bitku a tiež ako primátor zvolal zámerne zasadnutie tak, aby sa ho nemohli zúčastniť všetci poslanci MZ. A tiež dopĺňa: „Bojujeme ďalej! Nie však za seba, ale za to, aby naše deti nevysedávali v krčmách a herniach. Žilinský šport je na kolenách a našu podporu potrebuje viac ako kedykoľvek predtým. Primátor má však zjavne iné priority a namiesto podpory vymýšľa milión spôsobov, ako sa to nedá…“ 

Choma: Hlúpy šéfredaktor to nepochopil

Primátor Choma zase reagoval na svojom profile na FB, že nejde o nič viac ako o mediálnu masáž Kapitulíka, kde ako o hotovej veci tvrdil, že prelomí veto primátora, ktoré neprelomil. „Nemám však radosť z piatkového mestského zastupiteľstva – bolo naozaj o tom, že každý si mlel svoje a nechcel počúvať právne argumenty. Pretože :
– ak som povedal, že som uznesenie nepodpísal preto, lebo je protizákonné, tak to bolo jednoducho tak. Nešlo o prebytočný majetok mesta, ako tvrdia sieťkari, pretože to naozaj je majetok, ktorý sa využíva a skutočne tam počas horúcich dní ležia ľudia, relaxujú..
– ak som povedal, že ten pozemok, ktorý chceli poslanci zameniť, je pozemok založený v prospech banky, tak to bolo jednoducho tak. A bez súhlasu banky s tým pozemkom nemôžete pohnúť – ani zameniť, ani prenajať, ani predať – to isto chápe každý normálny človek s minimálnym právnym vedomím. Zvláštne je, že 20 rozumných poslancov to stále nepochopilo (a k tomu jeden hlúpy šéfredaktor miestneho plátku)..
– ak som povedal, že uznesenie nemôžem podpísať aj preto, lebo žiadateľ o zámenu nie je vlastníkom toho pozemku, ktorý chce zameniť, tak je to tak. A nemôžem svoje rozhodnutie zmeniť. Ani toto nepochopilo 20 rozumných poslancov (a k tomu jeden hlúpy šéfredaktor miestneho plátku).. 
Tieto tri body sú podstatnými dôvodmi, prečo som nemohol uznesenie schválené poslancami podpísať. Okrem toho som uviedol ešte niekoľko dôvodov, ktoré môžu byť diskutované, s tým súhlasím. Ale opakujem, že z právnej stránky bolo uznesenie nepodpísateľné.
Preto som rád, že veto prelomené nebolo – právna rovina je teda vyrovnaná a podarilo sa ubrániť majetok mesta. Z plavárne nezmizne žiadny ďalší kus pozemku.“

Pravý dôvod?

Po telefonáte na právny odbor mesta Žiliny sme sa dozvedeli, že ak by poslanci odhlasovali výmenu pozemkov, mesto by tak mohlo dostať mastnú pokutu, keďže tento pozemok vo vlastníctve mesta je založený v prospech banky, čo by rozhodne nestálo za takúto cenu „podporiť“ šport. Primátor mesta však pre televíziu TV Severka povedal, že je ochotný sa rozprávať o dlhodobom nájme. Ten by bol však možný až po rokovaniach s bankou, inak by teda hrozila pokuta. Toto riešenie by bolo výhodné aj pre mesto, aj pre investora a teda aj volejbalový šport v Žiline a mesto by tak mohlo dohliadnuť, aby investor splnil všetky sľuby, o ktoré sa zaviazal, čo sa v minulosti nestalo. No však takéto riešenie by nestrhlo na seba takú pozornosť ako konflikt dvoch sporných strán, čo by neumožnilo poslancovi Kapitulíkovi sa zviditeľniť a tak vyvolať dojem, že pre mesto a občanov niečo skutočne „robí“, hoci v skutočností ide len o vopred dobre pripravené a zorganizované divadlo. A prečo celé to divadlo? Z jediného dôvodu a to sú voľby do NR SR, ktoré sú tu už o pár mesiacov a záujem SIETe a poslanca MZ Kapitulíka byť v laviciach parlamentu.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu