doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.

  • SMER SD
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 2,28. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Detail

Súčasná stranícka funkcia

Súčasné mandáty

Výbor NR SR pre európske záležitosti

2016

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ

2016

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

2016

Mandáty z minulosti

minister školstva, vedy, výskumu a športu

2012 - 2014

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

2010 - 2012

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

2012 - 2016

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ

2012 - 2016

podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny

2006 - 2010

minister životného prostredia

2009 - 2009

Tieto údaje boli publikované správcom profilu. Ak údaje nie sú aktuálne alebo úplné, môžete správcu profilu požiadať o doplnenie. V takom prípade, prosíme, uveďte konkrétne aké údaje nie sú aktuálne, alebo chýbajú. Ďakujeme.

SuperFooterAdvertCode