doc. Mgr. art. Dušan Jarjabek

  • SMER SD
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 0,51. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

24.6.2018 10:51:50 - Vlastenec

Mám taký technický dotaz

na moju otázku prečo tvrdšie nepostihujú štátne orgány neziskovky v ich prevádzačstve mi niektorý z politikov odpovedal, že netreba nič riešiť, lebo máme na to zákon.
No a tu si myslím, že je omyl preto sa chcem opýtať vzťahuje sa zákon o prevádzačstve aj na neziskové organizácie a mimovládne organizácie v prípade ak nie, neplánuje sa obmedzenie činnosti neziskoviek u nás?
Ďakujem pekne za Váš záujem
Vlastenec

Odpoveď

13.7.2018 22:17:07 - doc. Mgr. art. Dušan Jarjabek
 O neziskovkách, ich činnosti a financovaní sa hovorí už dlhšie, ale intenzívnejšie až v ostatnom čase, keď vyšli na povrch informácie a otázky, ktoré si pozornosť zasluhujú. Napríklad v súvislosti s imigráciou, ale aj s problematikou financovania neziskoviek.