doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.

  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -0,49. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Detail

Kontakty

  • miroslav_beblavy@nrsr.sk

Súčasné mandáty

Zahraničný výbor NR SR

2016

Mandáty z minulosti

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

2012 - 2016

Tieto údaje boli publikované správcom profilu. Ak údaje nie sú aktuálne alebo úplné, môžete správcu profilu požiadať o doplnenie. V takom prípade, prosíme, uveďte konkrétne aké údaje nie sú aktuálne, alebo chýbajú. Ďakujeme.

SuperFooterAdvertCode