ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -2,5. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

19.1.2018 8:42:04 - mukina

V spájaní vidím zmysel

Nie je načase začať kooperovať na ľavom spektre politického tábor, združiť svoje sily a zabojovať o voliča, tak aby ste sa stali alternatívou k rôznym, akože ľavicovým stranám?
S kým by ste si vedeli predstaviť spoluprácu, aby sa sily netrieštili a mohol z toho vzniknúť pekný
ľavicový blok s reálnou perspektívou zabojovať o voliča?
Vďaka Mukina

Odpoveď

19.1.2018 14:48:14 - VZDOR - strana práce

Zdravíme Vás. Ďakujeme Vám moc za otázku a tu je naša odpoveď.

V liptovskej obci Valaská Dubová sa stretli esťe 17. mája 2017 zástupcovia Komunistickej strany Slovenska, VZDOR-strany práce a Frontu ľavicovej mládeže. Pokračovali v rokovaniach o akčnej jednote v zmysle záverov bratislavského stretnutia, ale aj na základe zhody svojich vlastných orgánov, ktoré dali zástupcom mandát.

Zhodli sa na vytvorení spoločného neformálneho koordinačného centra antikapitalistickej ľavice s názvom „Socialistický front“, ktorý bude koordinovať ako strany, tak občianske združenia ale aj neformálne zoskupenia, ktoré budú javiť záujem o spoluprácu. Zmyslom frontu je predovšetkým prehodiť výhybku budúcnosti z vojny, fašizmu a nenávisti medzi národmi na mier, socializmus a priateľstvo medzi národmi, kedy jeden národ už nebude vykorisťovať druhý.


Ďalej má front spoločným postupom šetriť energiu, čas i financie jednotlivých subjektov. Prítomní zástupcovia si uvedomujú vážnosť súčasnej situácie a jej riešenie stavajú oveľa vyššie ako osobné či politické spory z minulosti. Aj tie si zástupcovia jednotlivých strán vydiskutovali chlapsky z očí do očí.


Celé jednanie sa nieslo v uvoľnenej a priateľskej atmosfére. Socialistický front bude koordinovať činnosť subjektov predovšetkým v oblastiach:

– jednotná volebná kandidátka, pričom riešenie bude diskutované v konkrétnych voľbách. Jednotná kandidátka umožní investovať energiu všetkých subjektov na propagáciu jednotlivých kandidátov. Nebudú sa trieštiť náklady na kampaň, energia členov a sympatizantov subjektov a v konečnom dôsledku ani získaný počet hlasov

– spoločná organizácia podujatí čo znamená viac ľudí na komunistických podujatiach, výhodnosť propagácie pre všetky subjekty

– spoločné médiá a tlačoviny znížia náklady na tlač, na distribúciu a budú v nich príspevky všetkých organizácií

– Socialistický front bude tiež vydávať spoločné vyhlásenia k spoločenským udalostiam

Zúčastnené strany sa jednohlasne zhodli aj na podmienkach existencie jednotlivých subjektov s spoločnom fronte:

1. Front je otvorený antikapitalistickým, antiimperialistickým a antifašistickým organizáciám, ktoré súhlasia s „Dohodou o akčnej jednote“ a pristúpia k rokovaniam o vstupe

2. Nové subjekty budú prijímané na základe súhlasu všetkých členských organizácii

3. Požadujeme jednotu slov a činov, dodržiavanie záverov jednaní

4. Požadujeme uvedomovanie si a rešpektovanie prípadných odlišností medzi jednotlivými organizáciami, vzájomné útoky na jednotlivé organizácie sú nezlučiteľné s členstvom vo Fronte

5. Uprednostňujeme riadnu diskusiu z očí do očí, vrátane konštruktívnej kritiky pred náhodnými diskusiami na sociálnych sieťach, ktoré diskusiu oberajú o ľudský rozmer, pocit zodpovednosti a majú častokát dezinformačný a zneisťujúci charakter

Komunistická ľavica musí byť modernou a mladou antikapitalistickou komunistickou silou, ktorá bude prinášať množstvo nových progresívnych a realistických tém, ktorá ku nám pritiahne aj mladú generáciu, ktorá bude prepojená s bojom pracujúcich na pracoviskách, organizovaním pracujúcich a posilňovaním ich vplyvu v samotných podnikoch, ktorá bude lídrom v sociálnych otázkach, družstevníctve, svojpomocnom kolektívnom zamestnávaní, pri predkladaní nových antikapitalistických prístupov, kultúre, vzdelanosti, vede, ochrane prírody, zelenej energie, pomoci menšínám, posilňovaní práv žien, posilňovaní práv pracujúcich, či v prehlbovaní demokracie vo všetkých odvetviach.

Aj preto sme založili Socialistický front, čím chceme dosiahnuť to, aby celá antikapitalistická ľavica a komunistická ľavica na Slovensku začala spolupracovať, koordinovať spoločnú činnosť, netrieštiť hlasy vo voľbách a postupovať na spoločnej platforme a vydiskutovať si rôzne postupy a problémy. My sme otvorení spolupráci s rôznymi hnutiami, stranami a združeniami, ktoré vyznávajú antifašistické a antikapitalistické ľavicové hodnoty a môžu byť rôznych ideologických odtieňov.

 Ide o to spoločne čeliť fašizácii na Slovensku a kapitalizmu, ktorý dnes preferujú všetky politické strany zastúpené v NR SR. Potrebujeme vrátiť antikapitalistickú komunistickú ľavicu medzi relevantné politické sily na Slovensku, lebo ináč u nás nebude žiadna reálna, progresívna a silná opozícia voči kapitalizmu a oligarchii a tá si bude robiť čo sa jej zachce. Preto vyzývam všetky antikapitalistické ľavicové a pokrokové demokratické antifašistické sily, aby sa nám ozvali, aby sme rokovali a začali spolupracovať. Socialistický front sa musí stať tým impulzom, ktorý nás posunie vpred.

S pozdravom Miroslav Pomajdík- podpredseda Vzdoru-strany práce