ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -1,89. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

23.10.2018 2:21:32 - JUDr. Gabriela Závacká

To tu musí byť skutočne drzné na pracoviskách

Dobrý deň,
to musí byť skutočne drzné na našich pracoviskách, že už médiá nepíšu o zlých pracovných podmienkach. Zvykli sme si na to, zdrzneli sme. Až smrť pracovníčky na pracovisku pritiahne pár médii. Ak budú príliš často zomierať zamestnanci, už to bude folklor a media o tom písať nebudú?

Odpoveď

20.11.2018 13:07:28 - VZDOR - strana práce

 Zdravíme Vás

Vzdor-strana práce sa vždy bude zaujímať o osudy pracujúcich a bude bojovať za lepšie pracovné podmienky a proti vykorisťovateľskému kapitalizmu. Neriešia sa podmienky práce, prečo došlo k takýmto úmrtiam počas pracovnej doby, ako to zasiahlo ich rodiny, nakoľko dobre vieme, že títo pracujúci sú veľakrát prepracovaní, vyčerpaní z ťažkej práce, musia ťahať nadčasy, je na nich vyvíjaný enormný tlak, aby v čo najkratších termínoch ukončili zákazky, úlohy, projekty, stavby… Sú to tzv. šibeničné termíny a z toho pramení stres a ten je o to vyšší, keď na ich jedinom príjme je závislá celá rodina a možno aj niekoľko ďalších príbuzných.

Musíme začať tejto spoločnosti ukazovať, že toto sú tie podstatné veci, na ktorých záleží, veď ide o naše životy, ide o živiteľov rodín, ženy, mužov, o mladých ľudí, ktorí bojujú za svoju šťastnú budúcnosť a táto spoločnosť sa musí konečne preorientovať smerom k pravým hodnotám a zaujímať sa o podstatné témy, ktoré túto spoločnosť trápia.

Vzdor-strana práce www.vzdor.org