ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -1,89. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

26.1.2018 11:09:45 - Bodo

POTRAVINOVÁ SEBESTAČNOSŤ

ale ako, keď tu biele goliere všetko rozkradli a pozemky na ktorých naši otcovia a ich otcovia pestovali plodiny rozpredali na nákupné centrá a montážne haly, podotýkam kvalitnú černozem ???
Ď.

Odpoveď

31.1.2018 14:56:34 - VZDOR - strana práce
 Zdravíme Vás a ďakujeme moc za vašu otázku

Otázka postupného znovuobnovenia potravinovej sebestačnosti patrí k absolútnym prioritám Vzdoru-strany práce. Po roku 1989 bol slovenský poľnohospodársky sektor doslova vydrancovaný, kvôli čomu miera sebestačnosti klesla zo 100 % (pričom ďalších 30 % nadbytku sa vyvážalo) na súčasných cca 46 % (údaj z roku 2012). Niekdajšie úspešné družstvá boli z veľkej časti sprivatizované, mnohé z nich za „záhadných“ okolností skrachovali. Z pýchy slovenského hospodárstva zostali len zvyšky, kvôli čomu sa Slovensko stalo závislé na dovoze potravín ( často pochybnej kvality ) zo zahraničia. Nakoľko v podmienkach EÚ sa už len ťažko môžeme spoliehať na páky v podobe regulačných nástrojov vo vzťahu k zahraničiu (ako napríklad clá), domáce poľnohospodárstvo čelí množstvu ťažkostí, ktoré spôsobujú, že byť poľnohospodárom sa v súčasnosti jednoducho nevypláca. Slovenským farmárom, chovateľom, či pestovateľom nepomáha ani veľké daňové zaťaženie, či vysoké prirážky jednotlivých článkov v distribučnom reťazci, ktoré značne predražujú domáce výrobky.


Vzdor-strana práce predstavuje verejnosti svoju poľnohospodársku reformu, ktorá je však len začiatkom premeny slovenského poľnohospodárstva. Tieto návrhy sú aplikovateľné už v kapitalistickom zriadení, cieľom Vzdoru-strany práce je však postupná premena kapitalistického poľnohospodárstva na poľnohospodárstvo socialistické, ktoré je možné dosiahnuť iba v podmienkach socializmu, ktorý je našim dlhodobým cieľom. Chceme plnú obnovu potravinovej sebestačnosti, družstevníctva a národného hospodárstva. Poľnohospodárstvo sa musí stať opäť pýchou Slovenska.

Vzdor-strana práce preto navrhuje nasledovné riešenia:

1. štátne subvencie, stimuly, zjednodušený prístup k výhodným pôžičkám prostredníctvom novozaloženej Štátnej rozvojovej banky, ktorá by ponúkla bezúročný, dlhodobý úver pre všetkých družstevníkov a malopodnikateľov, ktorí začnú vlastnú poľnohospodársku produkciu, ale pod prísnym štátnym dohľadom.

2. majetkový vstup štátu do agrosektoru, zakladanie nových štátnych, resp. štátno-súkromných fariem;

3. podpora zakladania svojpomocných lokálnych poľnohospodárskych družstiev

4. skvalitnenie odborného školstva, príprava budúcich kapacít pre poľnohospodársky sektor;

5. založenie štátneho obchodného reťazca ako spoľahlivého odbytiska slovenských výrobkov;

6. daňové bonusy pre súkromné, súkromno-štátne a štátne obchodné reťazce, ktoré budú uprednostňovať slovenské výrobky;

7. vznik špecializovanej Štátnej poľnohospodárskej agentúry, ktorá bude za výhodných podmienok skupovať domácu produkciu od farmárov, či družstiev s cieľom jej ďalšej distribúcie;

8. opätovné znemožnenie predaja pôdy do rúk cudzincov, prinavrátenie aspoň časti doteraz predanej pôdy do rúk štátu, alebo slovenských občanov;

9. predkupné právo pre štát pri predaji pôdy a povinnosť prenájmu dlhodobo nevyužívanej pôdy štátu za symbolickú cenu (týka sa to súkromných majiteľov, cirkví, ako aj iných subjektov, vlastniacich potenciálne využiteľnú úrodnú pôdu).

10. zavedenie jasného pravidla, že export a import musí byť vyvážený, resp. to musí byť cieľom ekonomiky. Naše prebytky vyvážať a naopak dovážať nedostatky.

11. vytvorenie Výrobných správ (tento systém sa u nás osvedčil v dobe socializmu), ktoré budú vytvárať a kontrolovať plány produkcie. Taktiež budú dohliadať na regionálny rozvoj danej oblasti.

Celú vypracovanú poľnohospodársku reformu z dielne Vzdoru-strany práce nájdete TU: http://vzdor.org/?p=1977

S pozdravom Mgr. Miroslav Pomajdík- podpredseda Vzdoru-strany práce