ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -1,89. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

7.8.2018 10:46:36 - marekovic

NATO a EÚ

Dobré predpoludnie,
rád by som sa dozvedel, ako sa staviate k nášmu členstvu v NATO a EÚ?
Ostať, alebo vystúpiť?
Marek Kováč

Odpoveď

9.8.2018 13:39:23 - VZDOR - strana práce
 Zdravíme  vás a ďakujeme Vám za otázku:

Vzdor-strana práce požaduje vystúpenie Slovenska z NATO a budeme sa vždy tvrdo stavať proti akýmkoľvek snahám o zriadenia základní, či centier NATO na našom území. Odsudzujeme taktiež vznik nového logistického centra na našom území, ktoré je jednoznačne nástrojom zrady, nakoľko jeho činnosť je zameraná na prípadný vstup cudzích vojsk na naše územie. NATO považujeme za zločineckú organizáciu, ktorá šíri po celom svete len nestabilitu, chaos a smrť. NATO pomáha rozdúchavať konflikty a priamo sa na nich zúčastňuje. Nejde o obrannú organizáciu, ale o agresora, veď od svojho vzniku podnikalo NATO len útočné, nie obranné akcie.

12191563_1062983633732004_1243092104441314796_nSme presvedčení o tom, strana SMER schválením logistického centra NATO na našom území zradila svojich obyvateľov a pripravila tak podmienky na vstup zahraničných vojsk na naše územie v budúcnosti. NATO chce silou mocou zatiahnuť svet do novej studenej vojny a poštvať európske národy a svet proti Rusom. Ide o nebezpečnú hru, ktorá sa môže skončiť pre celý svet veľkou katastrofou. Slovensko by malo zachovať pokoj, ukázať triezvy rozum a stať sa lídrom, ktorý pomôže zblížiť štáty Európy a sveta, no vznik logistického centra NATO u nás dokazuje, že dnešná vláda SR sa vybrala presne opačným smerom…

Európska únia je výsledkom medzinárodnej integrácie kapitalistických ekonomík, ktorá sa začala rozvíjať po II. svetovej vojne. Vtedy sa začal proces všestranného prepájania a spájania národných ekonomík a vytvárania nadnárodných ekonomických celkov. Nositeľmi tohto procesu boli a sú jednotlivé kapitalistické štáty a ich predstavitelia.

Táto integrácia je však viazaná na kapitalistický systém a ako taká nejde za hranice kapitalizmu. Naopak slúži ako nástroj na udržanie kapitalizmu a vlády kapitalistov.

Integrácia v EÚ je ekonomická aj politická – hospodárske ovládnutie štátov medzinárodným kapitálom vedie k strate ich štátnej suverenity a kultúrnej osobitosti. Výsledky tejto integrácie sú protirečivé – zvyšuje sa bohatstvo, ekonomická a politická sila monopolov vo vlastníctve úzkej skupiny kapitalistov a klesá životná úroveň masy ľudí v štátoch podriadených EÚ.

Prax dokazuje, že v EÚ len veľmi ťažko možno presadzovať pokrokové prvky či už v ekonomike, politike alebo kultúre. Je to preto, lebo v nej nevládnu pracujúci ľudia, ale monopoly a finančná oligarchia. Nie je nástrojom vzájomnej podpory národov v ekonomike, slobodného a všestranného kultúrneho rozvoja národov. EÚ je nástrojom kapitalistov na zotročovanie národov. V dôsledku celoplošného vykorisťovania namiesto priateľských vzťahov medzi národmi narastá nacionalizmus, rasizmus a fašizmus. Obyvatelia chudobnejších krajín sa hnevajú na obyvateľov bohatších pre vyššie platy za menej práce či pre podstatne vyššie dotácie. Naopak obyvatelia bohatších štátov sa hnevajú na zúfalých pracovníkov, ktorí musia opúšťať domácku krajinu, že im „kradnú prácu“.

Toto rozoštvávanie pracujúcich a nezamestnaných využívajú kapitalisti na presadzovanie svojich triednych záujmov, ktoré sú v protiklade s potrebami pracujúcich.

Európska únia je od počiatku a od svojho základu projektom kapitalistov na dosahovanie ich cieľov na medzinárodnej úrovni proti cieľom celých národov. Takú organizáciu pracujúci nemôžu zlepšiť, lebo to sa ani nedá, keďže je to nástroj kapitalistov proti pracujúcim. Musia ju zničiť a na jej troskách vybudovať vlastné medzinárodné zoskupenie národov podľa potrieb pracujúcich ľudí. Až v takomto zoskupení, kde výroba a prírodné bohatstvo bude v spoločenskom vlastníctve každého národa, bude zabezpečená rovnosť národov a vzťahy vzájomnej podpory a nie olupovania, ktorého svedkami sme v EÚ.

S pozdravom Miroslav Pomajdík predseda Vzdoru-strany práce