ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -1,89. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

15.11.2018 20:04:16

Vzdor-strana práce o vzťahu k SMERU-SD, najbližším voľbám a ďalšej perspektíve

Vzdor-strana práce o vzťahu k SMERU-SD, najbližším voľbám a ďalšej perspektíve

Predseda Vzdoru-strany práce Miroslav Pomajdík odpovedal na otázky novinára, ohľadne nášho vzťahu k Smeru-SD a poslancovi Blahovi, v čom vidíme problém, že sa na politickej scéne Vzdor-strana práce výraznejšie nepresadila a ako sa postavíme k voľbám.

1. SMER-SD má za sebou rôzne kauzy, pochybné prepojenia a dosadzovanie svojich ľudí, oligarchov v pozadí a tak isto to je aj s terajšou pravicovou opozíciou, ktorej nikdy nepôjde o blaho pracujúcich, ale pôjde im o prehĺbenie kapitalizmu v našej krajine a aj ich vláda bude prospešná pre najbohatších ľudí tejto krajiny, finančné skupiny a nadnárodne korporácie. Preto Vzdor-strana práce považuje Smer-SD za štandardnú kapitalistickú stranu a taktiež naša strana nespolupracuje so žiadnym členom Smeru-SD.

2. Čo sa týka poslanca Blahu, tak tu je zrejmá jedna taktická vec a to tá, že Smer-SD si ho drží hlavne kvôli tomu, aby budil u ľudí zdanie ľavicovosti Smeru-SD, aby vyvolával sympatie u tých voličov, ktorí s nostalgiou spomínajú na socializmus a tým si držal SMER-SD gro týchto ľavicovo a prosocialisticky orientovaných ľudí. Z tohto hľadiska berieme poslanca Blahu s rezervou, samozrejme, nebránime sa spolupráci na rôznych prospešných otázkach ohľadne práv pracujúcich, v týchto aktivitách ho radi podporíme, no to, že Blaha slúži na viazanie ľavicového voliča ku Smeru-SD, z tohto hľadiska u nás nenájde pochopenie.

3. Vzdor-strana práce jasne deklarovala vznikom Socialistického frontu spolu s Komunistickou stranou Slovenska a Frontom ľavicovej mládeže, že podporujeme spoluprácu našich dvoch strán a to zahŕňa aj spoločný postup našej strany a KSS na jednotnej kandidátke v nadchádzajúcich voľbách do NR SR a Európskeho parlamentu, aby sme sa vyvarovali triešteniu hlasov antikapitalisticko-ľavicových a komunistických síl.

4. Problém nášho výraznejšieho nepresadenie sa na politickej scéne Slovenska vidíme v hlbších súvislostiach. Sme strana, ktorej členská základňa je tvorená pracujúcimi, ktorí musia chodiť dennodenne do práce a starať sa o rodiny a preto nemajú čas sústavne vykonávať politickú činnosť. Nestoja za nami žiadni sponzori, zámožní ľudia a oligarchovia, ako za parlamentnými stranami, čiže neoplývame výraznými finančnými zdrojmi na vlastnú prezentáciu a na platených politikov a pracovníkov strany a nakoľko žijeme len z členských príspevkov od našich členov, nedokážeme v oblasti prezentácie a priestoru v médiách konkurovať parlamentným stranám a tak sa naše postoje a činnosť dostane len k veľmi úzkej skupine obyvateľov Slovenska.

5. Musíme jasne povedať, že komunistickej ľavici najviac zlomilo väz pôsobenie väčšiny poslancov KSS v parlamente v rokoch 2002 až 2006, ktoré bolo jedným veľkým fiaskom a to negatívne ovplyvňuje aj činnosť Vzdoru-strany práce do dnešných dní, nakoľko sme jedným zo subjektov komunistickej ľavice, tak ako KSS. Komunistická ľavica sa ani po tomto fiasku a vypadnutí z parlamentu nedokázala vymaniť z nejakej škatuľky ( takto nás vníma veľká časť spoločnosti ) dogmatických a nekritických obdivovateľov bývalého režimu, z konzervativizmu, nomenklatúrneho skostnatenia a spolku spomínajúcich dôchodcov, ktorí stále žijú v starých časoch a nie realite… Na nostalgii a vnášaní sociálnodemokratických riešení sa však v dnešnej dobe stavať nedá.

6. Komunistická ľavica musí byť modernou a mladou antikapitalistickou komunistickou silou, ktorá bude prinášať množstvo nových progresívnych a realistických tém, ktorá ku nám pritiahne aj mladú generáciu, ktorá bude prepojená s bojom pracujúcich na pracoviskách, organizovaním pracujúcich a posilňovaním ich vplyvu v samotných podnikoch, ktorá bude lídrom v sociálnych otázkach, kultúre, vzdelanosti, vede, ochrane prírody, či v prehlbovaní demokracie vo všetkých odvetviach a práve o toto sa usiluje Vzdor-strana práce.

Miroslav Pomajdík- predseda Vzdoru-strany práce , www.vzdor.org a http://casopis.vzdor.org/

Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť