ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -1,89. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

29.11.2018 11:58:13

Príživnícke agentúry v praxi: 700 Srbov pracujúcich u nás nedostalo výplaty

  Príživnícke agentúry v praxi: 700 Srbov pracujúcich u nás nedostalo výplaty

Aj preto má Vzdor-strana práce vo svojom programe: Zrušiť pracovné agentúry. Ich úlohu má bez provízie plniť úrad práce. Aktívna podpora pri zakladaní odborov v podnikoch, aktívne podporovať odbory v ekonomických bojoch...

Rovnaké pravidlá zamestnávania bez ohľadu na štátnu príslušnosť.

Rozširovanie platnosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa – Sektorové kolektívne zmluvy.

Kolektívne zmluvy sa musia vzťahovať na sektory a musia zastrešovať všetkých zamestnancov, bez ohľadu, či sú členmi odborov, alebo nie.

Rovnoprávne platové podmienky pre mužov a ženy na Slovensku na rovnakej pracovnej pozícii.

Zvýšiť obdobie vyplácania podpory v nezamestnanosti ľuďom vo veku 50 až 55 rokov zo 6 mesiacov na 8 mesiacov a starším ako 55 rokov na 11 mesiacov.

Počas štrajku musí naďalej platiť zdravotné odvody za štrajkujúcich zamestnancov zamestnávateľ a nie odborová organizácia, či samotní štrajkujúci, veď stále ide o zamestnancov danej firmy.

Znižovanie pracovného času pri zachovaní mzdy.

Vybudovanie komplexnej štátnej siete centier pre týrané ženy s deťmi.

Vytvorenie štátnej mladomanželskej bezúročnej pôžičky.

Podporujeme vznik a prechod podnikov do právnej formy národný podnik s vnútropodnikovou demokraciou, ale i zodpovednosťou voči spoločnosti.

Zodpovedajúce pracovné ohodnotenie.

Minimálna mzda 600 eur pri osemhodinovej pracovnej dobe.

Nezaplatenie za prácu klasifikovať ako trestný čin.

Kontrola dodržiavania pracovnej doby, dĺžky turnusov, pracovných prestávok a celkových pracovných podmienok.

Zintenzívniť a zvýšiť právomoci inšpekcie práce.

Celý program Vzdoru-strany práce nájdete TU: http://vzdor.org/?page_id=4720

Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť