Sloboda a Solidarita

Spravíme Slovensko lepším
  • SaS
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 3,45. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

23.7.2018 15:44:45 - classic

Nebuďte zbabelí

Znova sa idete pokúsiť o štátom uznané homosexuálne zväzky, salámová metóda, ako vyšitá :-)
Vypíšte referendum o LGBTI s viacerými otázkami, ktoré vás, ako politikov rozdeľujú a nech ľudia slobodne rozhodnú, len na to nemáte, ako sa hovorí gule, lebo výsledok je vopred jasný :-)
Ď.

Odpoveď

30.7.2018 11:07:14 - Sloboda a Solidarita
Dobrý deň,

nie sme zbabelí, ideme na to postupne: v septembri predkladáme do parlamentu návrh zákona o životných partnerstvách. Tento zákon je určený osobám, ktoré žijú v partnerskom zväzku mimo manželstva a rozhodnú sa ho úradne registrovať. Okrem zákonných povinností získajú tým aj zákonom chránené práva – napríklad v oblasti dedenia či zdravotnej starostlivosti. Inštitút životného partnerstva je rodovo neutrálny a budú ho môcť využiť heterosexuálne i homosexuálne páry.

Schválením zákona o životných partnerstvách Slovenská republika urobí významný krok v oblasti ochrany ľudských práv a pripojí sa tak k väčšine demokratických štátov, ktoré tento inštitút uznávajú.

S úctou
Komunikačné oddelenie SaS