SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA

  • SKS
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 5. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

18.9.2018 14:59:59

Porovnanie platov mužov a žien – nová zákonná povinnosť?

Porovnanie platov mužov a žien – nová zákonná povinnosť?

Dlhodobá snaha EÚ odstraňovať rozdiely v platoch mužov a žien sa udomácňuje aj na Slovensku. V parlamente sa objavil návrh novely antidiskriminačného zákona, ktorý však navrhuje nové povinnosti aj súkromným firmám nad 50 zamestnancov.

Súkromné firmy nad 50 zamestnancov by podľa poslancov mali každoročne zverejňovať (na svojom webovom sídle alebo v dennej tlači) porovnanie miezd mužov a žien. A vysvetľovať, prečo sú medzi príjmami mužov a žien rozdiely, ako ich firma odstráni, resp. zaplatiť pokutu.

Rovnosť sa v našej spoločnosti začala používať ako liek na všetky neduhy. Napriek tomu, o čom všetkom v poslednej dobe počúvame, že by malo byť rovnaké, pre každého a najlepšie zadarmo, ma zarazilo, že takýto návrh podávajú poslanci, ktorí sa označujú za pravicových. 

Mzdové rozdiely existujú tak, ako prirodzene existuje množstvo iných rozdielov. Populárna téma mužsko-ženskej mzdovej nerovnosti je podmienená tým, že väčšinou sa štatisticky zisťujú práve rozdiely medzi pohlaviami. Pritom možno by bolo zaujímavé zistiť rozdiely v mzdách u zamestnávateľa, ktorý má prevádzky po celej krajine. Príkladom je potravinový reťazec, kde by sme našli aj viac ako pätinové rozdiely v odmeňovaní zamestnancov (väčšinou ženského pohlavia) na tých istých pozíciách v iných slovenských mestách. Takže v mzdách súkromných spoločností sú aj dokázateľné rozdiely medzi ženami v rôznych regiónoch.

Snaha nariaďovať súkromným firmám zákonom „rovnaké odmeňovanie“ pre ženy aj mužov, modrookých a hnedookých, tmavovlasých a blond je scestná. Nech znie rovnaké odmeňovanie akokoľvek príťažlivo, nemôžme predsa cez rôzne povinnosti a hrozby sankcií diktovať súkromným firmám mzdovú politiku. Alebo niekto azda predpokladá, že mzda je výsledkom nenávistnej diskriminácie zamestnankýň zo strany zamestnávateľov? Súkromní podnikatelia, najmä takí, ktorí vedú úspešné podniky s desiatkami či stovkami zamestnancov, sa predsa racionálne snažia dosahovať zisk. To je ich priorita. Predstava, že podnikateľ „vnucuje“ šikovným, vzdelaným a výkonným ženám nižšiu mzdu ako neschopným, nevzdelaným a lenivým mužom, je absurdná. Rozdiely v mzdách nie sú výsledkom zákernosti, ale výsledkom vyjednávania medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Do otázky miezd by sa však mal zapojiť aj štát, ale radšej na úrovni celoplošného zvýšenia nezdaniteľnej časti základu dane, znižovania daňovo-odvodového zaťaženia, byrokracie a hlavne lepšej vymožiteľnosti práva, ktorá by na Slovensko dostala viac pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou (a s vyššími mzdami). Sekírovať firmy, aby zverejňovali porovnanie platov mužov a žien, nikomu a ničomu nepomôže.

Kristína Šabíková

Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť