ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -1,4. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

RNDr.  Rudolf Bauer
RNDr. Rudolf Bauer dostal(a) novú otázku

Trebuľa

V posledných župných voľbách ste prehrali so Zdenkom Trebuľom. Prečo nie je počuť takmer žiadnu kritiku na jeho aktuáln...

SuperFooterAdvertCode