RNDr. Ivan Zuzula, CSc.

  • SKS
  • mimo zastupiteľskú funkciu
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 5. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

13. 3. 2019 10:48:38

Voľby ako z rozprávky

Voľby ako z rozprávky

Keby sa ma niekto spýtal, čo si na Slovákoch a na Slovensku najviac vážim a čo najviac obdivujem, tak po doterajších skúsenostiach s predvolebnou kampaňou musím povedať, že sú to slovenské ľudové rozprávky.

Jednak pre ich poetiku a pre múdrosť, ktorá sa v nich skrýva, no – a to predovšetkým – preto, že veľká časť nášho národa verí v ich pravdivosť.

Mnohí skalopevne veria, že svet sa delí iba na dobrých a na zlých, že dobro (každý ho však chápe po svojom) zvíťazí nad zlom a že každá poctivá námaha bude po zásluhe (okamžite) a náležite odmenená. A v predvolebnom čase nás aj značná časť médií presviedča, že to tak skutočne aj je.

Podľa svojho naturelu (a sponzorov) chcú vidieť boj svätého Juraja s drakom alebo súboj pravdy so lžou a nenávisťou, či triedne podfarbený krvák o chudákovi a bohatcovi. Jednoducho ich ideálom a cieľom je boj Dobra so Zlom. A okamžite si nájdu svojho svätého, vlastných nositeľov pravdy, aj poľutovaniahodné sociálne prípady a nechutných zbohatlíkov. A najlepšie je, ak sa všetko Dobro skoncentruje do jednej osoby, a Zlo predstavujú všetci tí, ktorí „nepochopili“ a nechcú Dobro adorovať a jednoznačne podporovať.

Vôbec nevadí, ak sa predstaviteľom a tvárou Dobra stane pán alebo pani Nikto – bez histórie, s vágnymi argumentami a bez hodnotového ukotvenia. Papierový či polystyrénový pajác alebo Barbie - bez chuti a bez zápachu s predpísanou vizážou, úsmevom a rétorikou. Nevadí, „veď nám všetkým musí ísť predovšetkým o Dobro“ a, podobne ako v rozprávke, Dobro musí nakoniec zvíťaziť.

Život však nie je rozprávka. Jediné a jednotné Dobro v skutočnosti neexistuje, každý má svoje predstavy o tom, čo považuje za správne a za užitočné. A celkom iste neexistuje verejne prezentované marketingové Dobro, produkt agentúr, ktoré na základe prieskumov „presne“ zistia, ako má vyzerať jeho reprezentant, čo má hovoriť, čo má robiť, ako sa má správať, čím pritiahnuť. Marketingové Dobro môže vo voľbách nakoniec aj uspieť, je to často len otázka vynaložených peňazí, no jeho nositeľ nedokáže šíriť skutočné dobro, ostane umelý a nepresvedčivý, ľudia mu nemajú čo uveriť a nemajú sa s čím stotožniť.

Výsledkom je sklamanie a frustrácia, spochybňovanie skutočných hodnôt - a hľadanie „riešení“. Vidíme to aj na príklade Slovenska. Marketingoví víťazi ostatných volieb (parlamentných i prezidentských) necítia skutočnú oporu v občanoch, vidia, že neoslovujú - a výsledkom je v lepšom prípade nezáujem o politiku, v horšom prípade nárast preferencií nesystémových alebo protisystémových strán a hnutí.

Čím viac sa u nás bude tešiť podpore bezhodnotová „prieskumová“ politika, tým viac sa budú vytvárať podmienky pre víťazstvo tých, ktorých činy nakoniec predčia naše dnešné predstavy o zle. A opäť budeme štrngať kľúčmi na námestiach. Ak, pravda, budeme smieť.  
Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť