RNDr. Ivan Zuzula, CSc.

  • SKS
  • mimo zastupiteľskú funkciu
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 5. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

11.1.2019 14:07:10

Prečo Husák?

Prečo Husák?

Predseda NR SR JUDr. Andrej Danko nás vo štvrtok oboznámil s tým, akú má predstavu o budúcom slovenskom prezidentovi.

Zrejme inšpirovaný aktuálnymi diskusiami o potenciálnom najväčšom Slovákovi si z desiatky finalistov vybral jedinú hlavu štátu – Gustáva Husáka (do výberu sa našťastie nedostal tiež prezident ThDr. Jozef Tiso).

                Je pre mňa nanajvýš otázne, prečo by vzorom budúceho prezidenta Slovenskej republiky mal byť síce inteligentný, no všetkého schopný, boľševik. S ohľadom na príbuznosť povolaní pána predsedu parlamentu a posledného česko-slovenského komunistického prezidenta však prichádza do úvahy ešte jedna súvislosť.

Husákovi, ako píše Michal Macháček vo svojej knihe Gustáv Husák, trvalo vyštudovanie právnickej fakulty v Bratislave obligátnych osem alebo deväť semestrov, počas ktorých s vyznamenaním absolvoval  tri štátne skúšky. Absolvoval aj tri rigorózne skúšky, ktoré vtedy (na rozdiel od dneška) boli nevyhnutné na získanie doktorského diplomu, ktorý zasa bol nevyhnutnou podmienkou na výkon advokátskeho povolania, či na zamestnanie sa na štátnej prokuratúre.

Poslednú rigoróznu skúšku Husák absolvoval  zhruba pred osemdesiatimi rokmi, konkrétne 3. februára 1938, a následne bol promovaný na „doktora vied právnych a štátnych“ s právom používať pred menom titul JUDr. Presne ten titul, o ktorého oprávnení ostanú v súvislosti s menom Andreja Danka navždy pochybnosti.

Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť