RNDr. Ivan Zuzula, CSc.

  • SKS
  • mimo zastupiteľskú funkciu
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 5. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

28. 1. 2019 15:02:36

Narátať do pätnástich

Narátať do pätnástich

Každý, kto sa hlásil do zamestnania, vie, čo znamená pojem „požadovaná dĺžka odbornej praxe“. Vie, že to znamená byť dokázateľne zamestnaný v určitom odbore určený čas.

Právne predpisy určujúce kritériá, ktoré musia uchádzači o funkciu ústavného sudcu spĺňať, kladú ako jednu z podmienok pätnásťročnú právnickú prax. Vyplýva z toho, že pojem „určitý odbor“ z našej definície si treba preložiť ako „právnické povolanie“ a pojem „určený čas“ hodnotou „15 rokov“.

Neviem s čím majú poslanci NR SR, členovia ústavno – právneho výboru problém. Ak uchádzač nevie vo svojom životopise hodnoverne doložiť výkon právnického povolania v čase rovnajúcom sa aspoň 15 rokov, tak jednoducho podmienky na výkon funkcie ústavného sudcu nespĺňa. O tom, ako sa dĺžka praxe preukazuje a overuje, môže členov výboru poučiť ktorýkoľvek personalista.

Pravdepodobnejším sa však zdá, že niektorí koaliční poslanci radšej zabudnú rátať do pätnásť, než by mali pripustiť, že ani trojnásobné predsedovanie vláde právnickú prax nenahrádza.  

Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť