RNDr. Ivan Zuzula, CSc.

  • SKS
  • mimo zastupiteľskú funkciu
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 5. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

15.10.2018 14:06:11

„Šikovným“ patrí svet a nám ostatným neostane ani voda

„Šikovným“ patrí svet a nám ostatným neostane ani voda

O tom, že ukladanie nelegálneho odpadu na čiernych skládkach je časovanou bombou, vedia viacerí, problém je však v tom, že ide o lukratívny biznis.

Väčšina ľudí na Slovensku nemá potuchy, ako dobre sa na ňom dá zarobiť. A tí, čo vedia viac, väčšinou mlčia, prípadne nevidia, čo majú vidieť, nepočujú, čo majú počuť a najmä nerobia, čo majú robiť. Som rád, že problémy v odpadovom hospodárstve, na ktoré už dlhší čas upozorňujem, sa začínajú riešiť. Neteší ma však, že sa to deje až teraz. Za chamtivosť niektorých „podnikateľov“, štátnych úradníkov, či predstaviteľov samospráv totiž zaplatíme všetci. Čo sa týka potravinovej bezpečnosti, Slovensko je už teraz závislé na dovoze. Ak budeme ignorovať nelegálne skládky, prídeme aj o vodu. Buďte si istí, že podnikateľov, ktorí v sebe majú dostatok cynizmu, aby navozili odpad do rezervoárov pitnej vody, máme na Slovensku viacero.

Lukratívny biznis s odpadmi v okolí Bratislavy dokazuje, že chamtivosť naozaj nemá medze. Jednou zo základných podmienok výhodnosti tohto biznisu je totiž štrk. Môžete sa spýtať, prečo práve štrk. Nuž preto, že nemá význam vykopať jamu, z ktorej by ostal iba „kopec“ neužitočného materiálu. Čo s ním? Odpadková mafia preto vymyslela plán, ako okrem jamy na nelegálny odpad, speňaží aj vykopaný materiál. Nelegálne skládky tak vznikali na štrku, ktorý sa dá speňažiť a zákazníci si ho odvezú. Vzhľadom na neutíchajúce stavebné aktivity v Bratislave bol teda štrk „ideálnou“ voľbou.

Pre nás ostatných, čo chceme na Slovensku aj naďalej žiť a neplánujeme stráviť starobu v daňovom raji, ktorý nevydáva zločincov, znamenajú navozené odpadky v jamách po štrku obrovský problém. Výskyt štrku totiž signalizuje blízkosť podzemnej vody. A ani bratislavský región v tomto smere nie je výnimkou. Naopak, je napojený na obrovský rezervoár podzemných vôd Žitného ostrova.

A v tom je ten háčik. Odpad pochovaný v štrkových vrstvách bývalého koryta Dunaja je časovanou bombou, ktorá môže kedykoľvek znehodnotiť obrovské zásoby pitnej vody, bohatstvo, ktorého význam si dnes ani celkom neuvedomujeme. Zmena klímy a s ňou súvisiaci nedostatok vody (pitnej aj úžitkovej) je problém, ktorý sa už vo viacerých oblastiach sveta výrazne prejavuje. Odborníci predpokladajú, že strategickou surovinou nie veľmi vzdialenej budúcnosti nebude ropa, ale voda. A u nás niekoľko chytrákov kvôli pochybným ziskom hazarduje s niečím, čoho cenu a význam si ani náznakom nedokážu predstaviť.

Budúce generácie nebude zaujímať, ako sa volali ministri v čase, keď sa devastovalo nenahraditeľné národné bohatstvo, ale bude im jasné, že sme to boli my všetci, ktorí nevideli, nepočuli a nič nerobili.  


Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť