RNDr. Anna Zemanová

  • SaS
  • poslankyňa
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -0,4. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová dostal(a) novú otázku

Prečo

Nie je podľa Vás naivné domnievať sa, že zníženie nezávislosti na ruskej rope a plyne by bolo pre EU veľmi prospešné, ta...

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Ani trochu sa nehanbíte?

 Dobrý deň pán Mokrý,pán Draškaba je právnik a právnici poskytujú služby rôznym klientom.  Čo sa týka jeho prokúry v uvedenej firme, tak mám informáciu, že už bol podaný návrh na vymazanie z registra, čo však trvá niekoľko dní, kým ho vykonajú.  

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Puká mi srdce, keď to vidím ...

 Dobrý deň,smutné na Vami opísanej skutočnosti je to, že sa to deje pod rúškom platnej legislatívy. Je to tzv. Program starostlivosti o les (bývalý Lesný hospodársky plán), ten sa schvaľuje spravidla na 10 rokov a je pre obhospodarovateľa lesa záväzný . Opakovane, už 3 x som v parlamente predkladala návrh zákona, aby sa jeho návrh posudzo

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

VODA

 Dobrý deň, áno máte pravdu , intenzívny odtok z krajiny je veľkým problémom. Riešenie je dostupné a ani netreba k tomu meniť zákony. Najväčšiu moc v tejto oblasti má samospráva cez územné plány obcí a miest. Žiaľ pričasto sa stáva, že urbanizmus a krajinné plánovanie je na vedľajšej koľaji a zmeny v územných plánoch sa dejú cez lobing develop

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Chránená krajinná oblasť ... drancovanie lesov

 Naše zákony nie sú najhoršie, žiaľ úplne najhoršia je ich vymožiteľnosť spojená s ľahostajnosťou príslušných úradov a nezriedka spojenou aj s korupciou. Treba výmenu vlády a jej chobotnice a začať dodržiavať zákony a dohodnuté pravidlá. 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Nikto nám to nekúpil, je to dar od Boha !!

 Na Vaše otázky dostanete odpoveď  v programe SaS    Presadzujem názor, že krajinu treba racionálne užívať tak, aby zostala minimálne v takom stave, ako sme ju zdedili. Taktiež je dôležité, aby sa do ekonomickej bilancie čistého bohatstva Slovenska započítava

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová dostal(a) novú otázku

VODA

Po tohtoročnom lete, vidím, ako najväčší problém udržanie vody v krajine v mestách a obciach. Ako pomôcť, aby sme v budú...

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová dostal(a) novú otázku

GM plodiny

Dobrý deň, pani Zemanová, Európska komisia umožnila národným štátom zakázať pestovanie a používanie GM rastlín a plodín,...

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová dostal(a) novú otázku

Vysvetlenie

Dobrý deň, prečítala som si tu na PL jednu vašu odpoveď týkajúcu sa migrantov a musím povedať, že s vami vo všetkom súhl...

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Názor

 Migrácia je dôsledkom zložitej politickej situácie, ktoré priviedli krajiny do vojnového konfliktu.  Príčinou je aj hrozba sucha a čoraz silnejšie prejavy klimatickej zmeny. Je namieste humanitárna pomoc a migrantom podať pomocnú ruku, avšak treba to urobiť v bezpečných zónach, v táboroch financovaných zo zdrojov EU nachádzajúcich sa mim

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Československo

 akceptujem daný stav. Podľa mňa sa malo konať o rozdelení referendum. Nuž, ale po boji je každý generálom. Naša zástava je veľmi pekná, takže už ma to netrápi. Treba pozerať dopredu a snažiť sa aby sa Slovensko stalo  krajinou odkiaľ nebudú utekať mladí ľudia, ale sa budú radi vracať. 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová dostal(a) novú otázku

Československo

Súhlasíte s odstupom času s rozdelením Československa ? Prebehlo delenie majetku podľa Vás korektne ? Prečo si Česi nech...

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová dostal(a) novú otázku

Názor

Pani poslankyňa, aký je váš osobný názor na migráciu ? Nemali by sme sa najskôr postarať o našich občanov, ktorí neraz ž...

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Hodnotenie spoza hraníc

 Dobrý deň,odpovedám na Váš dopyt oneskorene, avšak snáď odstupom času ste aj Vy prišli k názoru, že súčasnú koalíciu držia prešľapy a škandály z každej strany. Je pre mňa smutné poznanie, že aj politická strana Most spadla do tohto bahna. Myslím, že p. Sulík  a strana SaS sme pripravení prevziať zodpovednosť za chod našej krajiny, m

RNDr. Anna Zemanová
SuperFooterAdvertCode