RNDr. Anna Zemanová

  • SaS
  • poslankyňa
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -0,73. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

29.11.2017 13:06:10 - Titus

Životné prostredie

Existuje akákoľvek správa o stave životného prostredia na Slovensku?
Taká naozajstná, relevantná, nepoznačená vplyvmi ani ochranárov a ani lobistov v tejto oblasti.
Lebo koľko máme dať na zbrojenie je v každých novinách, ale ako si chrániť životné prostredie celkovo a v akom stave ho máme sa človek nedozvie nikde.
Ďakujem za odpoveď
Titus

Odpoveď

12.1.2018 0:46:25 - RNDr. Anna Zemanová
 Ministerstvo životného prostredia každoročne predkladá Správu o životnom prostredí, ktorá je štatistickým  výkazom o životnom prostredí. Zatiaľ však neexistuje ucelené hodnotenie ekosystémových služieb prírodných hodnôt a ani sumár environmentálnych dlhov voči spoločnosti. Hovorila som o tom aj v parlamente pri prerokovávaní Výročnej správy o Slovensku za rok 2016  https://www.facebook.com/301188353351405/videos/1135012083302357/