RNDr. Anna Zemanová

  • SaS
  • poslankyňa
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -0,4. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

19.5.2018 13:43:20 - barbora

Pôda by sa nikdy nemala predávať, to bola múdrosť našich predkov a veru mali pravdu

Tiež máte pocit, že sme stratili vzťah k prírode a k poľnohospodárstvu, alebo lepšie povedané pomaly ho strácame, aby som nebola taká tvrdá? Veď len keď si pozrieme, ako sa nám krásna černozem, úrodná pôda, kde sa po celé desaťročia pestoval náš "chlieb" stráca pred očami a je nahradzovaná skladmi, cestami, prípadne sa žltne od smradľavej repky olejnej, tak je človeku ťažko, prečo? Veď hneď po vode je orná pôda to najvzácnejšie čo máme, to budeme všetko dovážať a staneme sa vazalmi, ak nimi už nie sme nadnárodných zahraničných poľnohospodárských korporácií? Vie niekto dnes vyčísliť približne o koľko ha sa znížili poľnohospodárska pôda za posledné obdobie? Prečo sa radšej nepomôže našim farmárom, aby malo význam pôdu obrábať a nie sa jej ľahko zbavovať pre rôzne priemyselné parky? Veď už môj dedo a jeho dedo mi stále hovoril, že pôda sa nesmie nikdy rozdrobovať, predávať skôr sceľovať a kupovať :-))) a mali myslím veľkú pravdu.
ĎAKUJEM
BIBI

Odpoveď

21.6.2018 1:04:13 - RNDr. Anna Zemanová
 Strata vzľahu k pôde je na Slovensku dôsledkom obdobia socializmu, kedy bola odňatá drobným hospodárom a ľahostajnosťou štátu pri odstarňovaní pozemkových krívd. K 40 rokom socializmu pribudlo v mnohých našich katastroch ďalších 25 rokov bez realizácie pozemkových úprav. To nahráva rôznym špekulantom s pôdou, ktorí sa snažia o jej získanie nie však na poľnohospodársku výrobu, ale na rôzne developerské aktivity. Obdobne sa chová aj štát, ktorý umiestňuje rôzne investície na najúrodnejšiu pôdu, tak ako to spravil v Nitre pre automobilku Jaguár.