RNDr. Anna Zemanová

  • SaS
  • poslankyňa
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -0,4. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

23.6.2018 8:59:16 - branko

Pesticídy

Dobrý deň,
pani Zemanová všade sa hovorí o nedostatku pitnej vody o výnimočnom suchu, ktoré je z roka na rok výraznejšie, čo je síce všetko pravda, ale už menej sa hovorí o kvalite vody, ktorú zamorujeme pesticídmi z polí. Existujú nejaké dostupné dáta, ktoré hovoria zrejme o nadlimitoch pesticídov v podzemných vodách? Nemalo by sa obmedzovať tento spôsob hnojenia?
Ďakujem
Braňo M.

Odpoveď

22.8.2018 16:54:04 - RNDr. Anna Zemanová
 Analýzu podzemnej vody vykonáva SHMU, GUDŠ aj VUVH, všetko sú organizácie ministerstva životného prostredia. Avšak ich údaje nie sú pravidelne zverejňované a nvazájom sa nedopĺňajú. V tomto vidím chybu v systéme. Mojou sbahou je aby dáta boli verejné a navzájom prepojené. Je nevyhnutné venovať viac pozornosti znečisteniu zo skládok, starých priemyselných a poľnohospodárskych areálov.