RNDr. Anna Zemanová

  • SaS
  • poslankyňa
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -0,73. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Zdravotné komplikácie

 Dobrý deň,nepoznám analýzy, ktoré by potvrdzovali negatívny dopad svetelného smogu na flóru, či faunu. Avšak aj sami na sebe môžeme pociťovať, že v mestách sa inak spí ako na vidieku, kde nie je taký svetelný smog. V mestách deti nevedia ako vyzerá mliečna dráha, súhvezdia, či jasnú noc za mesačného splnu. Mne osobne to veľmi chýba. 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Pôda by sa nikdy nemala predávať, to bola múdrosť našich predkov a veru mali pravdu

 Strata vzľahu k pôde je na Slovensku dôsledkom obdobia socializmu, kedy bola odňatá drobným hospodárom a ľahostajnosťou štátu pri odstarňovaní pozemkových krívd. K 40 rokom socializmu pribudlo v mnohých našich katastroch ďalších 25 rokov bez realizácie pozemkových úprav. To nahráva rôznym špekulantom s pôdou, ktorí sa snažia o jej získanie ni

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Zemiaky

 Dobrý deň, podla dostupných informácií je zazanamenaný pokles produkcie zemiakov na Slovensku.Je však zaujímavé, že produkcia sa  typických oblastí presunula do južnejších častí s kvalitnejšou pôdou, kde je pestovanie jednoduchšie. 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Výhovorky, alebo realita

 Prívalové lejaky prinášajú do tokov znečistenie, avšak či práve ČOV bola dôvodom úhynov nie je preukázané a prevádzkovateľ to odmieta. Príčinou môže byť vyplavenie toxínov zo skládok odpadov. Požiadala som o zaslanie protokolov z analýz rýb, zatiaľ mi ich nedodali.

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Zamyslenie ...

 Dobrý deň,vzhľadom na to, že odpovedám s odstupom času, tak môžem naše riešenia prezentovať návrhom systémových opatrení v  dokumente SaS, ktorý nájdete na tomto linku : http://www.sas.sk/detail/4063/fungujuce-zdravotnictvo/obsahPekný deň

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Neznalosť neospravedlňuje

 Dobrý deň,nie som si vedomá, že by som strašila občanov. Na  Vašu otázku reagujem s odstupom času a snáď mi dáte za pravdu, že novela zákona v súvislosti s náhradnými pozemkami  bude mať ktastrofálne dôsledky pre malých poľnohospodárov .

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

TATRY-moja srdcovka :-)

 Dobrý deň,Tatry nie sú Alpy . To je základný fakt, na ktorom by sa mal budovať cetsovný ruch a užívanie našich hôr. Tým, že na silu sa tam chcú vtlačiť aktivity intenzívneho lyžovania strácame najväčšiu hodnotu Tatier. Som pobúrená tým, že dodnes nie je ukončená zonácia Tatier, čo nahráva len takýmto divokým nápadom a vytláča prírodu aj

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Nie sme predsa všetci na hlavu

 Dobrý deň,úplne s Vami súhlasím. Preukazovanie majetku má veľké nedostatky a netýka sa to len ľudí vo veľkej politike, ale aj na úrovni samospráv, či štátnej správy.Opakovane sa hovorí o tom, že bude novela zákona, ale, žiaľ, veľmi ťažko sa nachádza dohoda. Nahráva tomu aj fakt, že na Slovensku nefuguje poriadne justícia a vyšetrovanie.

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Spravodlivosť

 Dobrý deň,poberať peniaze a nepracovať nie je správne. To však nebol náš prípad, keď sme deklarovali svojim protestom  nevôľu sedieť spolu v jednej miestnosti s ľuďmi, ktorí sa v danej situácii  tvárili, ako keby sa v spoločnosti nič nedialo. My sme boli celý čas v parlamente a vykonávali sme si našu prácu. Nehlasovať, re

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Zmena názvu

 Dobrý deň,myslím, že pomenovanie podujatí Za slušné Slovensko je veľmi výstižný, podľa mňa vyjadruje to, po čom ľudia túžia.To , že sa to dá dosiahnuť zrejme len novými voľbami je prostriedok, nie cieľ. Pekný deň. 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Nová divadelná hra so starými hercami?

 Dobrý deň,obávala som sa, že to tak dopadne. Kšefty sú asi silným lepidlom. Z našej strany sme v danej chvíli robili maximum, treba pokračovať v našej opozičnej práci, poukazovať na prešľapy , aby sa ľuďom otvorili oči, lebo hlas ulice je najúčinnejší.Prioritou je vyšetrenie vraždy Jána a Martiny a káuz , o ktorých písal Ján.

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Studne

 Dobrý deň,neviem o zámere spoplatniť odber vody zo studní pre malé odbery. V súčasnosti sa spoplatňuje odber 15000m3/rok alebo 1250 m3/mesiac. Ak odber bytového domu spadá do  takéhoto odberu, tak si musí namontovať vodomer, alebo sa robí odhad na základe výkonu čerpadla. Pekný deň.

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Slovenské produkty

 Dobrý deň,našim drobným farmárom nepomôže žiadna ďalšia regulácia, ale uľahčenie podnikania aby sa im oplatilo hospodáriť na pôde a dorábať slovenské produkty. Potom bude aj cena za slovenské produkty konkurencie schopnejšia a atraktívnejšia pre spotrebiteľa.

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

VODA

 Nie je najväčším problémom Slovenska prípadný predaj vody. Najväčším problémom je alarmujúca situácia s kvalitou a znečisťovaním podzemných zásob vody. Otrasná situácia je aj so znečistením niektorých povrchových tokov. S Týmto ministerstvo prakticky nič nerobí, čo považujem za trestuhodné! 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Životné prostredie

 Ministerstvo životného prostredia každoročne predkladá Správu o životnom prostredí, ktorá je štatistickým  výkazom o životnom prostredí. Zatiaľ však neexistuje ucelené hodnotenie ekosystémových služieb prírodných hodnôt a ani sumár environmentálnych dlhov voči spoločnosti. Hovorila som o tom aj v parlamente pri prerokovávaní Výročnej spr

SuperFooterAdvertCode