RNDr. Anna Zemanová

  • SaS
  • poslankyňa
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -0,4. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Pesticídy

 Analýzu podzemnej vody vykonáva SHMU, GUDŠ aj VUVH, všetko sú organizácie ministerstva životného prostredia. Avšak ich údaje nie sú pravidelne zverejňované a nvazájom sa nedopĺňajú. V tomto vidím chybu v systéme. Mojou sbahou je aby dáta boli verejné a navzájom prepojené. Je nevyhnutné venovať viac pozornosti znečisteniu zo skládok, starých p

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Aký je Váš názor

 Humanitárna pomoc musí byť samozrejmosťou každej vyspelej krajiny. Pri migrácii ľudí je nevhnutné dodržiavať zákony a pravidlá , nikto nemá právo si nárokovať a násilím vyžadovať aby sa niekto druhý o iného staral. Aj migrácia musí mať svoje pravidlá a tie treba dodržiavať, ak sa tak nerobí, vyvoláva to napätie a ťažkosti. 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Aký je to príklad pre ostatných, aká je to kultúra keď ..

 Zloženie parlamentu zodpovedá charakteru národa. Koho si ľudia zvolili toho majú. Slušnosť sa zákonom nariadiť nedá. Mne osobne je mnohokrát smutno zo správania sa poslancov, oveľa smutnejšie mi ale je keď počúvam zavádzanie a klamstvo z úst vládnych činiteľov, ktorí riadia našu krajinu. 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Pokuta

 áno, je za to zodpovedná Vláda SR a rezort ministerstva životného prostredia. A nielen za pokutu, ale aj za dennú snakciu 5 000 eur až do doby zrealizovania rekultivácie. Sú zodpovední aj za poškodenie živtoného prostredia, a to je len začiatok, takýchto kandidátov na pokutu je na Slovensku veľa. 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Prázdniny

 Dobrý deň, poslanci nemajú dva mesiace prázdnin. To je len slovná hračka, že sú parlamentné prázdniny. Práca poslanca nie je len zasadanie v parlamente a na výboroch, ale a v teréne a pri príprave,  ktorá je  v kancelárii. Nepovažujem za správne porovnávať činnosť poslanca s pracujúcim v štáte. Národná rada je ústavodarným a zá

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Za starých dobrých čias

 prečo? Nuž asi aj preto že média sa dostávajú do rúk tých, ktorí sa chcú cez ne dostať k moci. A oni o opačný názor nestoja. Nezávislá žurnalistika je vzácna vec. Dobrý novinár si fakty preverí , kým niečo vypublikuje.

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Sucho

 Raz je to sucho, inokedy dážď, krupobitie alebo mráz. To už patrí k počasiu a poľnohospodár by na to mal myslieť pri príprave budúcej sezóny. Nepovažujem za správne, ak štát neustále odškodňuje poľnohospodárov, to ich nemotivuje k lepším a uvážlivejším formám hospodárenia. Ten čo investuje do opatrení nemá poškodenú úrodu, ale ten čo neinvest

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

ENVIRO názor

 Klimatická zmena je faktom a Slovensko ako aj iné krajiny sa musíme na nu adaptovať. To nie sú len suchá, ale aj iné extrémne prejavy  počasia. Adaptácia to nie sú závlahy, ale najmä systémové opatrenia v krajine, v poľnohospodárstve, lesohospodárstve, ale aj v iných oblastiach. Dôležité je aby sa tieto opatrenia preniesli aj do územného

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Studne

 Podzemná voda sa nachádza v podzemí, bez ohľadu na vlastníctvo pozemkov. Na závlahy ale aj iné účely sa používa povrchová voda z riek, jazier a z podzemia. Aj v súčasnosti je možný odber  takejto vody pre osobné ale i verejné účely. Neviem o čom sa písalo v Čechách, ale možno riešili nejaký lokálny problém. 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Špajza Bratislavy

 Vláda by mala prestať obmedzovať podnikateľskú slobodu. Dnes sa ľudia boja otvárať si živnosť, lebo ešte ani nazačnú podnikať a už majú rôzne odvodové povinnosti. Malí podnikatelia sú zaťažovaní obrovskou administratívou, ktorá odrádza od podnikania , a to nielen v poľnohospodárstve. Žiaľ ľudia kolektivizáciou stratili vzťah k pôde, ako k výr

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Príroda

 Noíkdy nie je neskoro. Ak my dospeláci budeme dobrým príkladom, aj deti nás budú nasledovať. Najväčšou hrozbou voči životnému prostrediu je ľahostajnosť a nedbalosť. To ako si ľudstvo znečistilo zemeguľu za ostatných 100 rokov je až nepredstaviteľné. Musíme začať každý od seba, uvedomiť si svoj podiel a prispieť k zlepšeniu situácie. 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Verejné studne

 Obce zodpovedajú za dodávku pitnej vody občanom, to stále platí. Avšak čoraz viac obcí je zásobovaných centrálne, cez veľké vodárenské spoločnosti. Znečistenie podzemnej vody v studniach nesúvisí s tým, že sa neprevádzkujú, ale so znečistením podzemnej vody  z rôznych zdrojov z blízkeho alebo aj vzdialenejšieho okolia. Zdrojom sú najmä r

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Prejav

 Štandardný príhovor prezidenta , asi sme očakávali viac burcujúce slová , a preto trochu sklamanie z jeho príhovoru. Každopádne je to prezident, za ktorého sa nemusíme hanbiť, škoda, že sa rozhodol, že už nebude kandidovať. Verím, že Robert Mistrík sa stane jeho skvelým nástupcom. 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Prečo proti tomu nič nekonáte?

 Jednym z mojich prvých návrhov vo Výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bolo zriadenie Komisie pre adaptáciu Slovenska na zmenu klímy, členmi ktorej by okrem poslancov boli aj odborníci, žiaľ, koaliční poslanci môj návrh odmietli, obdobne ako aj návrhy zákonov, ktoré by napríklad zaviedli posudzovanie Programov starostlivosti o les

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Zdravotné komplikácie

 Dobrý deň,nepoznám analýzy, ktoré by potvrdzovali negatívny dopad svetelného smogu na flóru, či faunu. Avšak aj sami na sebe môžeme pociťovať, že v mestách sa inak spí ako na vidieku, kde nie je taký svetelný smog. V mestách deti nevedia ako vyzerá mliečna dráha, súhvezdia, či jasnú noc za mesačného splnu. Mne osobne to veľmi chýba. 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Pôda by sa nikdy nemala predávať, to bola múdrosť našich predkov a veru mali pravdu

 Strata vzľahu k pôde je na Slovensku dôsledkom obdobia socializmu, kedy bola odňatá drobným hospodárom a ľahostajnosťou štátu pri odstarňovaní pozemkových krívd. K 40 rokom socializmu pribudlo v mnohých našich katastroch ďalších 25 rokov bez realizácie pozemkových úprav. To nahráva rôznym špekulantom s pôdou, ktorí sa snažia o jej získanie ni

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Zemiaky

 Dobrý deň, podla dostupných informácií je zazanamenaný pokles produkcie zemiakov na Slovensku.Je však zaujímavé, že produkcia sa  typických oblastí presunula do južnejších častí s kvalitnejšou pôdou, kde je pestovanie jednoduchšie. 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Výhovorky, alebo realita

 Prívalové lejaky prinášajú do tokov znečistenie, avšak či práve ČOV bola dôvodom úhynov nie je preukázané a prevádzkovateľ to odmieta. Príčinou môže byť vyplavenie toxínov zo skládok odpadov. Požiadala som o zaslanie protokolov z analýz rýb, zatiaľ mi ich nedodali.

SuperFooterAdvertCode