RNDr. Anna Zemanová

  • SaS
  • poslankyňa
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -0,84. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Zamyslenie ...

 Dobrý deň,vzhľadom na to, že odpovedám s odstupom času, tak môžem naše riešenia prezentovať návrhom systémových opatrení v  dokumente SaS, ktorý nájdete na tomto linku : http://www.sas.sk/detail/4063/fungujuce-zdravotnictvo/obsahPekný deň

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Neznalosť neospravedlňuje

 Dobrý deň,nie som si vedomá, že by som strašila občanov. Na  Vašu otázku reagujem s odstupom času a snáď mi dáte za pravdu, že novela zákona v súvislosti s náhradnými pozemkami  bude mať ktastrofálne dôsledky pre malých poľnohospodárov .

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

TATRY-moja srdcovka :-)

 Dobrý deň,Tatry nie sú Alpy . To je základný fakt, na ktorom by sa mal budovať cetsovný ruch a užívanie našich hôr. Tým, že na silu sa tam chcú vtlačiť aktivity intenzívneho lyžovania strácame najväčšiu hodnotu Tatier. Som pobúrená tým, že dodnes nie je ukončená zonácia Tatier, čo nahráva len takýmto divokým nápadom a vytláča prírodu aj

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Nie sme predsa všetci na hlavu

 Dobrý deň,úplne s Vami súhlasím. Preukazovanie majetku má veľké nedostatky a netýka sa to len ľudí vo veľkej politike, ale aj na úrovni samospráv, či štátnej správy.Opakovane sa hovorí o tom, že bude novela zákona, ale, žiaľ, veľmi ťažko sa nachádza dohoda. Nahráva tomu aj fakt, že na Slovensku nefuguje poriadne justícia a vyšetrovanie.

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Spravodlivosť

 Dobrý deň,poberať peniaze a nepracovať nie je správne. To však nebol náš prípad, keď sme deklarovali svojim protestom  nevôľu sedieť spolu v jednej miestnosti s ľuďmi, ktorí sa v danej situácii  tvárili, ako keby sa v spoločnosti nič nedialo. My sme boli celý čas v parlamente a vykonávali sme si našu prácu. Nehlasovať, re

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Zmena názvu

 Dobrý deň,myslím, že pomenovanie podujatí Za slušné Slovensko je veľmi výstižný, podľa mňa vyjadruje to, po čom ľudia túžia.To , že sa to dá dosiahnuť zrejme len novými voľbami je prostriedok, nie cieľ. Pekný deň. 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Nová divadelná hra so starými hercami?

 Dobrý deň,obávala som sa, že to tak dopadne. Kšefty sú asi silným lepidlom. Z našej strany sme v danej chvíli robili maximum, treba pokračovať v našej opozičnej práci, poukazovať na prešľapy , aby sa ľuďom otvorili oči, lebo hlas ulice je najúčinnejší.Prioritou je vyšetrenie vraždy Jána a Martiny a káuz , o ktorých písal Ján.

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Studne

 Dobrý deň,neviem o zámere spoplatniť odber vody zo studní pre malé odbery. V súčasnosti sa spoplatňuje odber 15000m3/rok alebo 1250 m3/mesiac. Ak odber bytového domu spadá do  takéhoto odberu, tak si musí namontovať vodomer, alebo sa robí odhad na základe výkonu čerpadla. Pekný deň.

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Slovenské produkty

 Dobrý deň,našim drobným farmárom nepomôže žiadna ďalšia regulácia, ale uľahčenie podnikania aby sa im oplatilo hospodáriť na pôde a dorábať slovenské produkty. Potom bude aj cena za slovenské produkty konkurencie schopnejšia a atraktívnejšia pre spotrebiteľa.

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

VODA

 Nie je najväčším problémom Slovenska prípadný predaj vody. Najväčším problémom je alarmujúca situácia s kvalitou a znečisťovaním podzemných zásob vody. Otrasná situácia je aj so znečistením niektorých povrchových tokov. S Týmto ministerstvo prakticky nič nerobí, čo považujem za trestuhodné! 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Životné prostredie

 Ministerstvo životného prostredia každoročne predkladá Správu o životnom prostredí, ktorá je štatistickým  výkazom o životnom prostredí. Zatiaľ však neexistuje ucelené hodnotenie ekosystémových služieb prírodných hodnôt a ani sumár environmentálnych dlhov voči spoločnosti. Hovorila som o tom aj v parlamente pri prerokovávaní Výročnej spr

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Lobistické skupiny nespia

 Dobrý deň,ja to nevidím tak dramaticky. Voda je v princípe obnoviteľný zdroj, ak si ho sami neznehodnotíme a nezlikvidujeme tak, ako na Žitnom ostrove. Nedá sa vyťažiť a vyviesť v takej forme ako iné nerasty. 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Nové fungovanie uhoľného regiónu

 Dobrý deň,práce je dosť aj v regióne  hornej Nitry. Tí čo si ťažko nájdu prácu sú práve baníci so silno poškodeným zdravím a z toho dôvodu ich nechcú noví zamestnávatelia zamestnať. Tým bude treba pomôcť.  Čím skôr sa určí definitívne ukončenie spaľovania uhlia v EON tak, tým bude prechod na novú ekonomiku regiónu jednoduchší. Optim

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Mastenec

Kauza má oveľa hlbšie súvislosti ako sa v médiach prezentuje. Malo by sa bísť na koreň problému, ktorý spôsobil súčasnú situáciu, a ktorá v konečnom dôsledku určite bude Slovensko stáť milióny eur a možno , ak prehráme, tak aj miliardy eur. Spor vyvolalo nezákonné rozhodnutie Obvodného banského úradu v SNV a Hlavného banského úradu

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Sviatky a obchody

 Myslím, že štát by nemal vstupovať do obchodných záležitostí obchodníkov. Nikto nenúti ľudí chodiť cez sviatky na nákupy. Ak tam nebudú, tak oni ich sami zatvoria, lebo sa im to neoplatí.Väčšina obchodov v nedeľu je zatvorených, mne to neprekáža, snažím sa nakupovať cez týždeň a cez víkend som s rodinou, ale je to moja voľba.

RNDr. Anna Zemanová
SuperFooterAdvertCode