Mgr. art. Viera Dubačová

  • poslankyňa
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 2,87. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Detail

Súčasné mandáty

Mandátový a imunitný výbor NR SR

2016

Stála delegácia NR SR do Parlamentného shromáždenia Organizace pre bezpečnosť a spoluprácu v Evrópe

2016

Výbor NR SR pre kultúru a médiá

2016

poslanec mestského zastupiteľstva

2010

Mandáty z minulosti

Tieto údaje boli publikované správcom profilu. Ak údaje nie sú aktuálne alebo úplné, môžete správcu profilu požiadať o doplnenie. V takom prípade, prosíme, uveďte konkrétne aké údaje nie sú aktuálne, alebo chýbajú. Ďakujeme.

SuperFooterAdvertCode