Mgr.art. Veronika Remišová, M.A.ArtD.

  • ZA ĽUDÍ
  • Podpredsedníčka vlády pre investície
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -0,71. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Detail

Kontakty

  • veronika.remisova@nrsr.sk
  • http://www.remisova.sk

Súčasná stranícka funkcia

Súčasné mandáty

poslanec miestneho zastupiteľstva

2014

Podpredseda vlády pre investície

2020

minister

2020

Mandáty z minulosti

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

2016 - 2020

Stálá delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

2016 - 2020

Stála delegácia NR SR v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

2016 - 2020

Tieto údaje boli publikované správcom profilu. Ak údaje nie sú aktuálne alebo úplné, môžete správcu profilu požiadať o doplnenie. V takom prípade, prosíme, uveďte konkrétne aké údaje nie sú aktuálne, alebo chýbajú. Ďakujeme.

SuperFooterAdvertCode