Mgr. Vladimír Skalský, predseda SZSZ

člen výboru Rady vlády SR pre kultúru
  • BPP
  • mimo zastupiteľskú funkciu
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 0,67. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

20.4.2019 22:01:39

Zdanlivo nenápadná diskriminácia slovenských študentov v ČR

Zdanlivo nenápadná diskriminácia slovenských študentov v ČR

Podľa aktuálnych informácií je z celkového počtu 232 tisíc vysokoškolských študentov v Českej republike asi 22 tisíc občanov Slovenskej republiky, z toho 16 tisíc na verejných a 6 tisíc na súkromných vysokých školách. Napriek tomu, že štúdium veľkého

Podľa aktuálnych informácií je z celkového počtu 232 tisíc vysokoškolských študentov v Českej republike asi 22 tisíc občanov Slovenskej republiky, z toho 16 tisíc na verejných a 6 tisíc na súkromných vysokých školách. Najviac samozrejme v Prahe a Brne, pričom s ohľadom na počet obyvateľov jedného a druhého mesta, podiel je ešte citeľnejší v metropole Moravy. Občania Slovenskej republiky teda tvoria takmer 10 percent študentov v Česku, na niektorých konkrétnych vysokých školách podstatne viac.

Tento stav je pre Česko prínosom, keďže títo študenti patria podľa akademických autorít k tomu najlepšiemu, čo na miestnych vysokých školách študuje a súčasne veľká časť  z nich v ČR ostáva.  Osobitne v oblasti medicíny, informačných technológií či technických odborov tak predstavuje dôležité doplnenie dier na trhu práce, zhoršovaných okrem iného aj odlivom českých absolventov do nemecka či iných krajín západnej Európy či zámoria. Česká republika tak získava absolventov neporovnateľne lacnejšie, než keby musela hradiť všetky náklady na týchto mladých ľudí – a súčasne na ich menej talentovaných a disponovaných rovesníkov – od narodenia. Naopak problémom je tento jav vo svojom objeme pre Slovensko. V každom prípade je však táto sloboda v záujme individuálnych študentov a v súlade s ideami v základoch Európskej únie.

Napriek tomu, že štúdium veľkého množstva občanov Slovenska v Česku by malo trápiť skôr Slovákov, než Čechov, občas sa objavujú nie veľmi racionálne animozity napríklad zo strany českých spolužiakov, ktoré však nikdy nemali väčší význam. Vedenie škôl sa k tomu stavalo vždy veľmi rozumne. Určitou výnimkou je zmena pravidiel prijímacieho konania na 1. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, na ktorú som ako predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí reagoval listom dekanovi, profesorovi Aleksi Šedovi.

Podľa nových pravidiel môže získať uchádzač o štúdium v odbore všeobecné lekársto najviac 210 bodov za výsledky prijímacieho testu, ďalších 60 bodov za výsledky štúdia na strednej škole a na predmetových olympiádach, avšak oboje len za podmienky, že študoval po celý čas v češtine a olympiády obasolvoval v Česku. To vylučuje nielen uchádzačov zo Slovenska, ale dokonca i tých, ktorí sa do Česka prisťahovali počas strednej školy. S ohľadom na to, že slovenskí študenti nevyžadujú štúdium v cudzom jazyku, dá sa dôvodne domnievať, že ide o neprípustnú diskrimináciu občanov Európskej únie. Automatická strata 60 bodov je pritom veĽmi citeľná, ak uvážime, že napríklad pred rokom prijala fakulta na tento odbor len  846 z 2560 uchádzačov. Sme samozrejme zvedaví na odpoveď dekana i rektora a prípad budeme podrobne sledovať. Už preto, že je to precedens.

Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť