Mgr. Vladimír Skalský, predseda SZSZ

člen výboru Rady vlády SR pre kultúru
  • BPP
  • mimo zastupiteľskú funkciu
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 0,67. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

3. 3. 2017 14:38:27

Slávnostné okamihy v Slovenskom dome v Prahe

Slávnostné okamihy v Slovenskom dome v Prahe

V Slovenskom dome v Prahe sa 23. februára uskutočnila séria navzájom prepojených mimoriadnych podujatí, ktoré možno smelo nazvať veľkým „Dňom D“. Zúčastnili sa na nich prezident ČR Miloš Zeman, bývalý prezident SR Ivan Gašparovič, obaja guvernéri atď

 V Slovenskom dome v Prahe sa 23. februára uskutočnilo dvojdielne podujatie, či z iného pohľadu séria navzájom prepojených, avšak samostatných mimoriadnych podujatí, ktoré možno smelo nazvať veľkým „Dňom D“. Zúčastnili sa na nich prezident Českej republiky Miloš Zeman a jeho náprotivok z čias, keď sa o Slovenskom dome v Prahe rozhodovalo, prezident Ivan Gašparovič s manželkou Silviou Gašparovičovou, guvernéri ČNB a NBS Jiří Rusnok a Jiří Makúch, veľvyslanec SR v Prahe Peter Weiss s manželkou, predseda i podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahranićí, veľvyslanci Ján Varšo a Peter Prochácka a ďalšie osobnosti.

        

            Prvým vrcholom, po spievaných hymnách v nádhernom podaní slovenského operného speváka, žijúceho v Prahe, Petra Poldaufa, bolo udelenie Ceny Milana Rastislava Štefánika Svetovým združením Slovákov v zahraničí obom prítomným prezidentom, Milošovi Zemanovi a Ivanovi Gašparovičovi. Stali sa tak prvými laureátmi nedávno zriadeného najvyššieho ocenenia Svetového združenia Slovákov v zahraničí za svoje zásluhy o vznik Slovenského domu v Prahe. Pri odovzdávaní zaznelo i to, že M. R. Štefánik bol naozaj renesančnou osobnosťou, astronómom, politikom, diplomatom, vojakom, dokonca generálom francúzskej armády, zakladateľom légií i Československého štátu, dokonca i fotografom. Vyznamenanie v podobe originálnych malieb na keramike, stvárnených slovenskou výtvarníčkou Noemi Kolčákovou-Szakállovou, odovzdali spoluautor tohto článku ako predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a 1. podpredseda tejto inštitúcie, Dušan Daučík zo Švédska. Na vzniku ceny má nemalý podiel i galeristka Dr. Jiřina Divácká.

Nasledovalo odhalenie pamätnej tabule ku vzniku Slovenského domu v Prahe z dielne Ondreja 4. Zimku a busty M. R. Štefánika, ktorá je dielom Dobroslava Kotka. Táto tabuľa zdobila kedysi Dom slovenskej kultúry na Purkyňovej ulici a cez Slovenský inštitút doputovala až do Slovenského domu v Prahe, aby tak podčiarkla kontinuitu tohto pôsobenia. Týmto aktom sa súčasne hlavná sála v dome pomenovala Sálou M. R. Štefánika.

V prejavoch obaja prezidenti ocenili prelomový význam vzniku Slovenského domu v Prahe a hovorilo sa i o zriadení Českého domu v Bratislave. Prezident Miloš Zeman poveril Slovensko-český klub, ktorý sa venuje česko-slovenským a slovensko-českým vzťahom v celej ich šírke a v oboch republikách, aby prišiel s riešením. „Chtěl bych smutně konstatovat, že na rozdíl od našich slovenských přátel, kterým ještě jednou děkuji za úspěšné ukončení akce Slovenský dům, akce Český dům je teprve v počátcích, a že si za to můžeme sami naší pomalostí, naší neschopností a naší leností,“ konštatoval prezident Miloš Zeman. Spoločne so spoluautorom tohto textu v úlohe moderátora však konštatoval, že v Bratislave už je vytipovaný vhodný objekt.

Guvernéri Národnej banky Slovenska (ktorá celé podujatie podporila i finančne) Jozef Makúch a Českej národnej banky Jiří Rusnok následne symbolicky rozkrojili tortu s vyobrazením Slovenského domu v Prahe a nasledoval prípitok oboch guvernérov a vystúpenie opernej divy, Slovenky žijúcej v Prahe, Sone Godarskej.

Prezident Miloš Zeman počas podujatia pokrstil aj knihu svojho priateľa i priateľa Slovensko-českého klubu Petra Žantovského.

Po skončení programu nasledovala čaša vína, počas ktorej boli prezidentom a guvernérom venované viaceré hodnotné dary a pri ktorej sa uskutočnilo množstvo spoločenských kontaktov. Mimochodom, fanfáry si spolu s Andrejom Gernátom zahral na trombity nielen výtvarník Ondrej 4. Zimka, ale aj prezident Ivan Gašparovič.

Celé podujatie pokračovalo večer Slávnostným programom k 20. výročiu Slovensko-českého klubu, vlastníka a prevádzkovateľa Slovenského domu v Prahe. V tomnto programe vystúpili pražská slovenská operná speváčka Dana Pěnkava Koklesová spolu so saxofonistom Felixom Slováčkom, flautová virtuózka Nina Sivošová s klavírnym sprievodom Valentíny Sivošovej, rovnako Slovenka v Prahe, pesničkár a predseda ČeskoSlovenskej scény Jiří Klapka a s fujarou, gajdami a ďalšími ľudovými nástrojmi multiinštrumentalista Andrej Gernát so špeciálnym hosťom, Ondrejom 4. Zimkom.

Obaja autori tohto článku v rámci sprievodného slova previedli prítomných históriou Slovensko-českého klubu, zmienili prioritné aktivity ako je vydávanie časopisu Slovenské dotyky i kníh, prevádzkovanie Slovenského domu v Prahe, organizovanie Dní slovenskej kultúry po ČR či práca s deťmi a mládežou, poďakovali spolupracovníkom, spomenuli i na tých členov klubu, ktorí nás už navždy opustili. S príhovormi vystúpili predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo, za spolupracujúcich umelcov zaznelo vyznanie Juraja Šajmoviča ml., za verných divákov vystúpil emeritný predseda senátu Vrchného súdu v Prahe Rudolf Tomašovič, za jednu z vlajkových lodí činnosti klubu, Dni slovenskej kultúry po českých mestách starosta Moravskej Třebovej Miloš Izák a za spolupracujúce inštitúcie galeristka Jiřina Divácká a rektor Vysokej školy aplikovanej psychológie Štefan Medzihorský. Po skončení programu sa až do hlbokej noci konal bohatý raut, ku ktorému hrala skupina Motovidlo s niekoľkými folklórnymi vstupmi hostí.

Podujatie sa konalo s podporou Národnej banky Slovenska. Zriadenie a činnosť Slovenského domu v Prahe podporujú Ministerstvo kultúry ČR, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Hl. m. Praha a MČ Praha 1. Akciu podporili spoločnosť Wachal, a s., zastúpená obchodným riaditeľom Dušanom Gelienom, European institut of security and crisis management, ČSR - Czechoslovak real, obe zastúpené konateľom Ing. Vladislavom Stankom a Slovensko-česká obchodná komora, zastúpená predsedom predstavenstva MUDr. Petrom Polievkom a výkonnou riaditeľkou PhDr. Janou Klokočkovou. Poďakovanie Slovenského domu patrí aj firme MOLD VIN CZ s.r.o a jej majiteľovi Ing. Zdeňkovi Zbytkovi, ktorá dodala na túto prestížnu akciu sadu luxusných vín. Je to firma, ktorá je už 12 rokov na trhu a je výhradným dovozcom moldavských vín, šumivých vín, sektov a divinov (koňakov). Firma VINO.CZ majiteľa Jana Bartoňa viac než stovku slovenských, moravských a maďarských vín.

Pri tejto  príležitosti sme vďaka mimoriadnej láskavosti Galérie MIRO a jej majiteľa PhDr. Mira Smoláka, ktorí nám obrazy na tento účel venovali, mohli prezidenta Ivana Gašparoviča obdarovať obrazom od českého autora Martina Šárovca s motívom sídla českého prezidenta. A prezidentovi Milošovi Zemanovi venovať obraz
slovenskej krajiny od slovenského maliara Andreja Smoláka.

Portréty z dielne Noémi Kolčákovej Szakállovej venovala obom prezidentom D+Gallery v zastúpení Dr. Jiřiny Diváckej.

Významným partnerom bola aj Stredoeurópska, východoeurópska a stredoázijská obchodná komora v ČR v zastúpení jej prezidentky PhDr. Marty Verébovej, tá zorganizovala i odovzdanie ďalších hodnotných darov čestným hosťom akcie. Český Granát v zastúpení predsedu predstavenstva Ing. P. Tvrzníka a J. Zárybnickej  pre prezidentov, guvernérov a pre panie Silviu Gašparovičovu a Janu Bakičovú Weissovú venoval vázy zdobené českými granátmi, pozlátené strieborné kravatové spony s českými granátmi a poháre zdobené zlátením a granátmi. Hradčanská galéria Josefa Kalouska v zastúpení majiteľky Svetlany Kalouskovej guvernérovi NBS Jozefovi Makúchovi grafický list českej autorky H. Slavíkovej a guvernérovi ČNB Jiřímu Rusnokovi grafický list slovenskej maliarky a sochárky D. Krajčovej. 


(Spoluautorka Naďa Vokušová)

Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť
reklama