Mgr. Vladimír Skalský, predseda SZSZ

člen výboru Rady vlády SR pre kultúru
  • BPP
  • mimo zastupiteľskú funkciu
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 0,67. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

24. 2. 2020 17:38:00

Rekordný záujem o voľby zo zahraničia

Rekordný záujem o voľby zo zahraničia

Voliť poštou zo zahraničia chce vo februárových parlamentných voľbách taký počet občanov Slovenska, ktorý prevýšil všetky očakávania.

Voliť poštou zo zahraničia chce vo februárových parlamentných voľbách taký počet občanov Slovenska, ktorý prevýšil všetky očakávania. Konkrétne ide napokon o vyše 86-tisíc Slovákov. Pritom ďalšie desaťtisíce Slovákov nepochybne na voľby pricestujú domov. Celkovo teda bude zrejme voliť prinajmenšom stotisíc Slovákov žijúcich v zahraničí. Občianstvo SR, a teda volebné právo má pritom podľa kvalifikovaných odhadov asi 400-tisíc krajanov. Viac než milión ďalších má len občianstvo inej krajiny.

O možnosť voliť poštou museli Slováci žijúci v zahraničí alebo aj takí, čo v tom čase budú v zahraničí len krátkodobo, požiadať do 10. januára. Žiadosť bolo možné podať poštou alebo aj vygenerovať prostredníctvom niektorej z on-line aplikácií, V roku 2016 volilo poštou asi 17 278 Slovákov zo zahraničia, výrazná väčšina z toho v mieste svojho trvalého bydliska, najviac v Bratislavskom a Prešovskom kraji. Tí, čo bydlisko na Slovensku nemajú, volia v špeciálnom obvode. Hoci sa nedá predpokladať, že odvolia úplne všetci, ktorí o volebné lístky požiadali, nárast je predsa len raketový.

Ako už bolo povedané, ak volič nemá trvalý pobyt na Slovensku, jeho žiadosť eviduje ministerstvo vnútra a volí v špeciálnom obvode v bratislavskej Petržalke. Podľa ministerstva má záujem o voľbu poštou viac ako trojnásobok voličov oproti voľbám predošlým. Najviac žiadostí eviduje ministerstvo z Česka, Rakúska, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska či z Nemecka.

         Žiadosť voličov s trvalým pobytom na Slovensku spracovávajú príslušné mestské a obecné úrady. Treba povedať, že ono trvalé bydlisko je často formalitou, keďže jeho držitelia žijú často dlhé roky trvalo v zahraničí.

          Napríklad mesto Prešov eviduje 1 871 žiadostí o voľbu zo zahraničia v rámci celkovo ôsmich parlamentných volieb v ére samostatného Slovenska. „Najviac žiadostí nám prišlo z Českej republiky (takmer 900), z Veľkej Británie (viac ako 300) a z Nemecka (viac ako 100 žiadostí),“ uviedol  hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.  „Evidujeme aj desiatky žiadostí z Rakúska, Holandska, Kanady a Dánska. Prišli nám však aj žiadosti z krajín ako Nový Zéland, Austrália, Hongkong, Thajsko, Indonézia, Juhoafrická republika a Zambia,“ doplnil hovorca.

V Trnave prijali 533 žiadostí, z ktorých bolo ako platných zaevidovaných 530. Podľa hovorkyne mesta Veroniky Majtánovej niektorí nemali trvalý pobyt v Trnave, niektorí poslali žiadosť dvakrát. Najčastejšie žiadosti prišli z Českej republiky a Spojeného kráľovstva. Žiadosti však dorazili aj z Austrálie, Kanady, Kolumbie, Kostariky, Spojených arabských emirátov, Srí Lanky či Japonska.

         Ružomberok eviduje 240 žiadostí, podľa hovorcu mesta Martina Mydla väčšina pochádza zo Spojeného kráľovstva, ale aj z Nemecka a Rakúska. Aj keď má Lučenec takmer o polovicu menej obyvateľov ako Ružomberok, v počte žiadostí ho prevyšuje o desiatky. Podľa vedúcej kancelárie primátorky Márie Berešovej, mesto dostalo 320 žiadostí, docestovali aj z Číny, Thajska, Singapuru či z Bangladéša.

         V Skalici na Záhorí zasa o voľbu poštou požiadalo 102 ľudí. Mária Vašíčková z oddelenia všeobecnej správy upresnila, že Skaličania sú na takmer všetkých kontinentoch.

         Aj takmer dvesto Levičanov mieni voliť zo zahraničia. „Z Nemecka, Holandska, ale prišli žiadosti aj z Kórey, Izraela, Nového Zélandu, Austrálie, Ománu,“ uviedla vedúca oddelenia organizačnej a vnútornej prevádzky Jarmila Lisoňová.

         Voliť sa dá aj po pricestovaní na Slovensko. Buď vo svojom obvode, alebo s voličským preukazom. Občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt na jej území, ale nemá záujem či možnosť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže využiť aj hlasovací preukaz. O ten možno požiadať buď poštou, alebo inou poverenou osobou najneskôr do 15 pracovných dní pred voľbami. Volič má možnosť požiadať o preukaz aj priamo na obecnom či mestskom úrade svojho bydliska, a to najneskôr v posledný pracovný deň pred voľbami. Treba však zdôrazniť, že občan SR bez trvalého bydliska na Slovensku nemôže voliť „doma“ – nemá svoj obvod a nikto mu ani nevydá voličský preukaz.

Svetové združenie Slovákov v zahraničí dlhodobo presadzuje, aby sa do budúcna dalo voliť i na zastupiteľských úradoch. Súčasne skrátenie lehôt na korešpondenčnú voľbu a najmä jej umožnenie i pri prezidentských voľbách. To by umožnila nová úprava, podľa ktorej by bolo možné doručovať poštou nie na Slovensko, ale na zastupiteľský úrad v danej krajine. A zo zreteľa netreba púšťať ani voľby prostredníctvom internetu.

Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť
reklama