Mgr. Vladimír Skalský, predseda SZSZ

člen výboru Rady vlády SR pre kultúru
  • BPP
  • mimo zastupiteľskú funkciu
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 0,67. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

20.5.2019 16:28:00

Český štát a slovenská menšina

Český štát a slovenská menšina

Písať o peniazoch sa aj autorovi týchto riadkov zdá trochu žinantné. Asi aj preto sa to často nedeje. Ale zjavne treba.

Aj keď sa slovo národnostná menšina mnohým Slovákom žijúcim v ČR nepáči a spočiatku sa nepáčilo takmer nikomu z nich, de facto nielenže národnostnou menšinou sme, ale dokonca tou suverénne najväčšou v Česku. A súčasne najväčšou slovenskou komunitou v Európe. Často to opakujem, ale áno, Praha je so svojou stotisícovou slovenskou komunitou tretím najväčším slovenským mestom po Bratislave a Košiciach. A v Brne tvorí tamojším päťdesiattisíc Slovákov ešte väčšie percento obyvateľstva. Aby nedošlo k omylu, tu nejde len o občanov Slovenskej republiky, ktorí žijú v ČR ako cudzinci, ale aj – a vlastne predovšetkým – o občanov Českej republiky so slovenskou národnosťou. V kategórii cudzincov môžu Slovákom konkurovať Ukrajinci, celkovo je však Slovákov v Česku suverénne najviac.

            Slovenská menšina má svoje výrazné kultúrne, spoločenské i ekonomické elity, generuje množstvo umeleckých, vzdelávacích i iných aktivít. Tie potrebujú primeranú podporu. Podľa všetkých noriem je táto podpora predovšetkým na Českej republike. Nič na tom nemení, že ju dopĺňa aj dotačná politika Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, regionálna a miestna samospráva, v prípade Slovákov predovšetkým pražská, či ďalší donori.

            Písať o peniazoch sa aj autorovi týchto riadkov zdá trochu žinantné. Asi aj preto sa to často nedeje. Ale zjavne treba. Ak hovoríme o podpore zo strany Českej republiky, uskutočňuje sa prostredníctvom ministerstva kultúry, ministerstva školstva a v malej miere aj prostredníctvom Úradu vlády, ktorý má program implementácie Európskej charty regionálnych či menšinových jazykov. Ministerstvo kultúry ČR má Program podpory kultúrnych aktivít príslušníkov národnostných menšín a Program podpory rozširovania a prijímania informácií v jazykoch národnostných menšín, ktorý dotuje menšinové periodiká, napríklad i Slovenské dotyky, Magazín Slovákov v ČR. Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR zasa podporuje vzdelávanie v jazykoch národnostných menšín Samozrejme, i krajanské  spolky sa príležitostne zapájajú do schém, ktoré nie sú určené á priori menšinám, napríklad v minulom roku vo veľkej miere do grantových výziev na oslavu storočnice od vzniku ČSR.

            No a kde je problém? Zjednodušene povedané v tom, že za ostatnej krízy dotácie významne poklesli, menšinové organizácie úsporné opatrenia prijali ako dočasnú nevyhnutnosť, lenže potom prišla konjunktúra, a dotácie sa nevrátili ani zďaleka na pôvodné čísla. Týka sa to predovšetkým programu českého ministerstva kultúry, určeného na podporu médií. V roku 2010 už podpora slovenských médií klesla z niekdajších zhruba ôsmich či deviatich miliónov na čosi vyše  šesť, no a dnes je dokonca 2.660.000,- Kč, čo je úplné minimum, avšak rozdiely nie sú veľké, v ostatných štyroch rokoch sa táto súhrnná dotácia nevyšplhala nad 2.770.000,- Kč. Slovenské dotyky, napriek tomu, že dnes vychádzajú aj ich kedysi konkurenčné Korene formou ich prílohy, z toho dostali v tomto roku len 1.235.000,-, čo je takisto historické minimum. Kedysi to bývalo viac než 3 milióny. Je to stav veľmi nepríjemný, núti menšinu hľadať extrémne úsporné opatrenia, a to práve v oblasti médií, ktorá je kľúčová pre udržanie jazyka a s ním spojenej identity. Problém je jasný, kedysi sa rozdeľovalo v tejto oblasti pre 12 uznaných menšín 30 miliónov Kč, dlho sa diskutovalo o navýšení tohto objemu na miliónov štyridsať. Dnes je uznaných menšín 14 a rozdeľuje sa len asi 20 miliónov, z ktorých navyše inflácia a zvýšená DPH ešte pekných pár percent ubrali. Treba smutne konštatovať, že na úsporách sa výrazne viac, než by bolo proporčné, podieľa práve slovenská menšina. Mimochodom, podpora na hlavu je v porovnaní hoci s poľskou menšinou iba 17-percentná.

            V ostatných oblastiach, teda pri kultúrnych aktivitách či vzdelávaní, nie je pokles taký razantný, ale v celkovom súčte možno aj tak konštatovať, že celková podpora slovenskej menšiny zo strany Českej republiky poklesla za desať rokov viac než o tretinu. Nominálne – o skutočnej cenovej parite nehovoriac. A uvedomme si, že to vôbec nezodpovedá emancipácii tejto minority, napríklad faktu, že sa zriadil Slovenský dom v Prahe.

            Pokles podpory práve v oblasti médií je o to bolestivejší, že v Českej televízii neexistuje žiadny program pre slovenskú menšinu a o nej, napriek tomu, že to štatút tejto verejnoprávnej inštitúcie predpokladá. A že Český rozhlas síce také vysielanie má a nedá sa mu uprieť snaha spolupracovať s inštitúciami minority, iste sa dá ťažko považovať za krok vpred to, že už neexistuje nič ako slovenská redakcia, ba ani žiadny interný zamestnanec z prostredia menšiny, ktorý by toto vysielanie dramaturgicky formoval.

            A k problémom treba prirátať vari i to, že už ubehol viac než rok, odkedy menšiny nominovali svojich zástupcov do Rady vlády pre národnostné menšiny pre súčasné funkčné obdobie kabinetu, a týchto sa stále nepodarilo menovať, čo do určitej miery komplikuje spôsob komunikácie s orgánmi štátu.

            Menšiny by sa mali nad situáciou v oblasti podpory zo strany Českej republiky zamyslieť a spojiť sily, aby presvedčili verejnosť a štát o potrebe podporiť práve tradičné komunity, žijúce desiatky či stovky rokov na tomto území. Ony naozaj spoluvytvárajú hodnoty, ktoré našu spoločnú vlasť tvoria.


Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť