Mgr. Vladimír Skalský, predseda SZSZ

člen výboru Rady vlády SR pre kultúru
  • BPP
  • mimo zastupiteľskú funkciu
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 0,67. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

21.2.2019 16:27:31

Ako nič nespadlo z neba... (ani u Slovákov v Prahe)

Ako nič nespadlo z neba... (ani u Slovákov v Prahe)

Na tohtoročný február pripadlo aj jedno také zdanlivo nenápadné výročie – osem rokov od štartu činnosti Slovensko-českého ART klubu v pražských Holešoviciach. Bol to predchodca Slovenského domu v Prahe. No a Slovenský dom oslávi tento rok na jeseň pä

 Na tohtoročný február pripadlo aj jedno také zdanlivo nenápadné výročie – osem rokov od štartu činnosti Slovensko-českého ART klubu v pražských Holešoviciach. Bol to predchodca Slovenského domu v Prahe. No a Slovenský dom oslávi tento rok na jeseň päť rokov činnosti. A práve ten vzájomný súvis dodáva obom výročiam na význame. Rozpráva totiž príbeh. Príbeh o tom, že veci nepadajú z nebo, ale sú výsledkom systematického snaženia. A kontinuity.

            Za oboma inštitúciami stál Slovensko-český klub. Holešovický ART klub si prenajímal, priestory Slovenského domu v Prahe už kúpil a rekonštruoval – s podporou oboch štátov, ale aj súkromných subjektov i z vlastných prostriedkov. Aj k tomu, aby mal kapacity, čosi také realizovať, aby mal zdroje, vrátane personálnych, i patričné renomé, sa Slovensko-český klub prepracúval rokmi práce. Tú, na rozdiel od výsledkov, spravidla nikto nezávidí.

            Od roku 1996 vydáva mesačník  Slovenské dotyky, Magazín Slovákov v ČR, prvý rok pod názvom Klub Korene (to preto, že rovnaká redakcia předtím už od roku 1993 pripravovala Korene, Prvý slovenský časopis v ČR, vydávaný Obcou Slovákov). Slovenské dotyky sú časopisom so súčasným nákladom 8300 kusov, suverénne nejvyšším zo slovenských periodík v ČR, možno i vo svete. Asi stojí zato precvičiť si násobenie a sčítanie: od roku 1996 vyšlo viac než 200 vydaní s celkovo viac než 6000 stranami. Celkový náklad dosiahol asi jeden a trištvrte milóna kusov čaopisu a celkovo to predstavuje viac než 50 miliónov potlačených strán papiera.

Slovensko-český klub bol a je aj najväčším knižným vydavateľom v slovenskej menšine v ČR, vydal desiatky titulov. Slovensko-český klub od roku 1996 koordinuje tiež sieť festivalov Dni slovenskej kultúry v ČR, ktorá bola vo svojom súhrne do vzniku Slovenského domu v Prahe bezkonkurenčne najväčším slovenským projektom v ČR. Február patrí v tomto smere druhej najstaršej z cyklu týchto prehliadok – Dňom slovenskej kultúry v Českých Budejoviciach. Celkovo sa konajú už v pätnástich českých a moravských mestách. Klub realizoval mnoho a mnoho ďalších významných aktivít – od vydávania internetového denníka a jeden čas i prevádzkovania internetového rádia, cez spoluvydávanie mimoriadneho literárneho štvrťročníka, česko-slovenskej revue Zrkadlenie/Zrcadlení až po množstvo veľkých výstav, koncertov, divadelníckych aktivít, Slovenské salóny v Nostickom paláci, sídle Ministerstva kultúry ČR či hoci po Projekt Vagón s Múzeom SNP v Banskej Bystrici.

Bolo teda celkom prirodzené, že Slovensko-český klub sa ujal myšlienky kúpy, rekonštrukcie a prevádzkovania Slovenského domu v Prahe – jediný na základe politickej dohody prezidentov oboch krajín a výzvy Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí predložil projekt. A ten dokázal realizovať. V prospech celej slovenskej menśiny v Prahe a v Česku. Poskytuje priestory ostatným spolkom, inštitúciám, aktivistom. A absolútna väčšina z nich to využíva. Ukázalo sa to krásne naposledy na slávnostnej akadémii k 50. výročiu začiatku novodobej slovenskej spolkovej činnosti v Prahe, oživotvorenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Prahe v roku 1969, v dôsledku obrodného procesu. Medzi organizátormi i hosťami v nabitej sále boli predstavitelia množstva spolkov a vśetky rozhodujúce osobnosti tej päťdesiatročnice.

A poukázalo sa na kontinuitu – že práve aj tí, ktorí konali pred päťdesiatimi rokmi, považujú dnešný Slovenský dom v Prahe za pokračovateľa. A na to všetko sa v jeho priestoroch díva tá istá busta Milana Rastislava Štefánika, ktorá bola predtým inštalovaná v Dome slovenskej kultúry, zriadenom v roku 1985 národným výborom mesta Praha. A napokon, dokonca už od toho Štefánika, ktorý zahynul presne pred sto rokmi, možno odvíjať kontinuitu. Veď on bol aktívnym členom Akademického spolku Detvan...

Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť