Mgr. Renáta Kaščáková

  • SaS
  • poslankyňa
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 2,56. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Mgr. Renáta Kaščáková
Mgr. Renáta Kaščáková odpovedal(a) na otázku

Vidiek

Z pozície opozičnej poslankyne sa veľmi pomáhať nedá. Každopádne investície do vidieckej infraštruktúry by museli byť podložené projektmi, ktoré by ukázali ich ekonomickú opodstatnenosť. Nebolo by spravodlivé z verejných peňazí investovať veľké čiastky do ciest, ktoré by užívalo iba malé množstvo obyvateľov, kým v mestách by rádovo vyššie počty jaz

Mgr. Renáta Kaščáková
Mgr. Renáta Kaščáková odpovedal(a) na otázku

Tankodrom

Dobrý deň, pán Kiss, ako je známe, budovanie a údržbu diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I.triedy má v kompetencii štát, cez štátom vlastnené spoločnosti NDS a SSC. Cesty II. a III.tr. má v gescii VUC. Na Vašu otázku, prečo sú také dezolátne cesty je jednoduchá odpoveď – podfinancovanie. Do štátneho rozpočtu dnes moto

Mgr. Renáta Kaščáková
Mgr. Renáta Kaščáková dostal(a) novú otázku

41 % : 13 %

Baška versus Vy v boji o župana . Ako si vysvetľujete takýto priepastný rozdiel ? Prečo ľudia neoceňujú vašu snahu a prá...

Mgr. Renáta Kaščáková
Mgr. Renáta Kaščáková
Mgr. Renáta Kaščáková
Mgr. Renáta Kaščáková
Mgr. Renáta Kaščáková dostal(a) novú otázku

Kampaň

Dobrý, všetci politici tvrdíte, ako je pre vás dôležitá kontaktná kampaň s voličmi. Prečo sa ale napríklad nedohodnete ...

Mgr. Renáta Kaščáková
Mgr. Renáta Kaščáková
Mgr. Renáta Kaščáková dostal(a) novú otázku

Nádherný kraj

Dobrý, cítite spätnú väzbu od občanov, že Vaše rozhodnutie bolo správne ? Prečo by Vám mali voliť ľudia v čom ste iná, č...

Mgr. Renáta Kaščáková
Mgr. Renáta Kaščáková dostal(a) novú otázku

Bilborky

Čo tak odstrániť bilbordy pri dialniciach a rýchlostných cestách. Aký máte na to názor, vedeli by ste si to predstaviť ?...

Mgr. Renáta Kaščáková
Mgr. Renáta Kaščáková
Mgr. Renáta Kaščáková
Mgr. Renáta Kaščáková dostal(a) novú otázku

Vidiek

Už dlhšie veľa obcí pociťuje nedostatok obyvateľov. Avšak v poslednej dobe sa mi zdá, že predovšetkým mladí ľudia zisti...

Mgr. Renáta Kaščáková
Mgr. Renáta Kaščáková dostal(a) novú otázku

Tankodrom

Pýtam sa Vás to ako členky výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ako je to možné, že cesty u nás, hlavne tých n...

Mgr. Renáta Kaščáková
Mgr. Renáta Kaščáková odpovedal(a) na otázku

Nech sa štát postará

Riziko područia RTVS lobistickým záujmom tu hrozí v oboch prípadoch - vláda predsa môže rovnako dobre rozhodnúť o navýšení rozpočtu pre RTVS ako aj o zvýšení koncesionárskych poplatkov.  Koncesionárske poplatky sú však z princípu nesystémové zdanenie, ktorým štát zaťažuje ľudí nad rámec bežných daní. Podľa môjho názoru už občania prispievajú s

Mgr. Renáta Kaščáková
Mgr. Renáta Kaščáková odpovedal(a) na otázku

Útlm, ale za akú cenu ?

Nebojujem za útlm baníctva na hornej Nitre ako taký, pretože ten je sám osebe nezvratný a určite nastane. Bojujem za taký útlm baníctva, ktorý by nastal bez ďalšieho plánu ako ďalej. Bane ani vláda však neriešia budúcnosť baníkov. Namiesto toho len umelo predlžujú agóniu baní tým, že podporujú ťažbu, ktorá je naozaj nerentabilná. Lepšie p

Mgr. Renáta Kaščáková
Mgr. Renáta Kaščáková odpovedal(a) na otázku

Malá domov

Ak pochybujem o čestnosti pánov Fica a Čičmanca, vychádzam z autentickej výpovede manželky bývalého poslanca za Smer Petra Jánoša, ktorá bola svedkom toho, ako jej manžel prinášal domov veľké množstvá peňazí určené aj pre premiéra a balil ich do alobalu. Rovnako však pochybujem o spravodlivom súde, ktorý by páchateľov

Mgr. Renáta Kaščáková
Mgr. Renáta Kaščáková odpovedal(a) na otázku

Konverzia

Určite áno, kúpeľníctvo je jednou z alternatív po útlme baníctva. Ďalšími príležitosťami sú noví prichádzajúci investori, ale aj tvorba podmienok pre malé a stredné podnikanie. Horná Nitra určite nie je stratený región, ale má potenciál na rozvoj aj bez baní. Nórske fondy tu mali byť podľa medializovaných informácií využité na protipovodň

Mgr. Renáta Kaščáková
Mgr. Renáta Kaščáková dostal(a) novú otázku

Konverzia

Nebolo by vhodné zamerať sa na konverziu baníctva napríklad na kúpeľníctvo ? Podmienky a prírodné zdroje sú na to v tomt...

Mgr. Renáta Kaščáková
Mgr. Renáta Kaščáková dostal(a) novú otázku

Malá domov

Viete naozaj preukázať vlastné tvrdenie, že Fico berie z dotácií na ťažbu uhlia od Čičmanca " malú domov ", alebo si to...

SuperFooterAdvertCode